Prečo nepriťahujete dobrých kandidátov

11. septembra 2014 | Pridal: Viac

UM 8-2014 článokPozrite sa na svoju firmu z pohľadu marketingu. Koľkých konkurentov na trhu máte? Koľko iných firiem pracuje tvrdo na tom, aby získali vašich zákazníkov? Tá predstava môže byť bolestivá, však? 

Teraz si prosím tento počet konkurentov vynásobte päťdesiatimi alebo rovno stovkou. Pridajte k tomu to, že každý z nich sa snaží ukradnúť vašich už existujúcich najlepších ľudí. Aký z toho máte pocit? Mimochodom, keď už sme pri tom, práve v tejto chvíli, počas tých minút, kedy si čítate tento článok, jeden z troch vašich zamestnancov si tajne hľadá „lepšiu“ prácu. Čo s tým?

Tip 1: Prestaňte sa zamýšľať nad výberom ľudí 

… A radšej začnite premýšľať nad marketingom. Platí tu jedno jednoduché pravidlo: na prilákanie dobrých zamestnancov musíte pracovať naozaj tvrdo – omnoho, omnoho tvrdšie než na prilákanie nových zákazníkov. Účelom marketingu je presne to: pritiahnuť potenciálnych klientov, ktorí budú mať záujem dozvedieť sa viac o vašom produkte a nakoniec si ho aj kúpia. Pri marketingu pracovného miesta platí to isté.

Takže, položte si otázku: „Bez ohľadu na to, o akú voľnú pozíciu sa jedná, čo by pritiahlo dobrých kandidátov, aby prišli k nám a zamestnali sa u nás?“ Inými slovami, čo potrebujete urobiť na to, aby k vám dobrí kandidáti prišli, a tí zlí sa vás stránili ako čert kríža?

Od mojich klientov počúvam často sťažnosť, že nemôžu nájsť dobrých uchádzačov. To nie je správna formulácia. Správne by to malo byť takto: ako je možné, že dobrých uchádzačov nepriťahujeme? Odpoveď tkvie v sile vášho marketingu. Musíte presne vedieť, čo top uchádzači hľadajú v ponuke pracovného miesta. Detailný popis týchto kritérií by vydal na samostatný článok, ale spomeniem aspoň to, že skutoční profíci nebývajú priťahovaní veľkým fixným platom alebo firemným autom. Nie, medzi ich kľúčové kritériá patrí budúcnosť, ktorú u vás môžu mať a výzvy, ktoré budú musieť zdolať na to, aby ju dosiahli.

Tip 2: Buďte ochotný vyhrať „vojnu o talent“

Podľa vedúcej americkej stránky o personalistike, HireRight.com, získavanie a udržiavanie perspektívnych talentov je pre mnohé firmy kľúčové. Už druhý rok po sebe zamestnávatelia v prieskumoch uviedli, že hlavnou výzvou ich personálneho oddelenia je „nájsť, udržiavať a rozvíjať talent vysoko kvalitných zamestnancov“.

Mnoho zamestnávateľov už prestalo trpieť na následky nedávnej finančnej a ekonomickej krízy. Preorientovali sa na nové dlhodobé stratégie, ktoré počítajú so skromným alebo veľkorysejším rastom. Pravdu povediac, tri hlavné výzvy do budúcnosti, ktoré zamestnávatelia v prieskumoch uviedli – „nachádzanie, udržiavanie a rozvíjanie talentov“, „rast zisku“ a „zlepšovanie konkurencieschopnosti“ – sú všetko ciele, ktoré nie je možné dosiahnuť inak ako rastom.

Keďže personál je pre napĺňanie stratégie firmy a jej expanziu kľúčový, niet divu, že nachádzanie a udržiavanie talentovaných pracovníkov by malo byť prvoradou úlohou aj pre vás. Buďte preto pripravený urobiť takmer čokoľvek, čo bude potrebné na to, aby ste prijali zamestnancov, ktorí prispejú k naplneniu vašich cieľov, zvýšia váš zisk a posunú vás dopredu. Tam vonku sa takýchto ľudí vedie vojna.

Tip 3: Rozmýšľajte viac ako „milénioví ľudia“

 S prijímaním „miléniových ľudí“ (uchádzačov, ktorí dosiahli dospelosť niekedy na prelome tisícročí a na trh práce sa po prvý krát dostali v rokoch 2004 – 2005) sa spájajú isté predsudky. Nech už si však o týchto mladých ľuďoch myslíte čokoľvek, podľa štúdie UNC Kenan-Flager Business School a univerzity v Yale, v roku 2020 budú milénioví ľudia tvoriť až 46% všetkej pracovnej sily. O päť rokov neskôr to bude až o 10% viac. Tento fakt nie je možné ignorovať a preto by ste sa ako zamestnávateľ mali naučiť, ako s týmito ľuďmi správne pracovať.

V prvom rade nie je žiadnym prekvapením, že títo uchádzači sú v kontakte so svetom cez rôzne sociálne siete a médiá. Táto štúdia potvrdila to, že už len tým, že firma prijme pracovníka, ktorý je aktívny na Facebooku, dramaticky zvýši svoj digitálny dosah. Navyše, nielenže sú milénioví ľudia ochotnejší venovať sa multitaskingu (zvládaniu viacerých úloh naraz) omnoho viac ako všetky predchádzajúce generácie, ale si aj vážia slobodu a voľnosť, ktorú im nové technológie a spôsoby práce prinášajú. Flexibilita, uvoľnenosť, variabilita práce a možnosť voľby sú pre nich pri zvažovaní pracovnej ponuky často dôležitejšie než pracovná náplň či plat. Toto je prvá generácia pracovníkov, pri ktorej sa zdá, že požiadavky na kvalitu života vysoko prevažujú nad požiadavkami na kvalitu práce.

Na druhej strane, pre vás ako manažéra sa tým otvárajú nové možnosti. Až 52% z týchto miléniových uchádzačov vo vyššie spomenutej štúdii uviedlo, že atraktivitu zamestnávateľa veľmi zvyšovala možnosť zmysluplného kariérneho rastu. Dokonca až 65% z nich uviedlo, že osobnostný rast bol kľúčovým, ak nie jediným kritériom výberu ich budúceho zamestnávateľa.

Čo to pre vás znamená? Milénioví uchádzači chcú rásť a zdokonaľovať sa spoločne s vami. Neuspokoja sa iba s pozíciou „ozubeného kolieska“ v stroji. Začnite ich prijímať a adaptujte svoj štýl manažmentu. Oplatí sa to – niektorí z nich možno budú tí, ktorí budú vašu firmu viesť v blízkej budúcnosti.

Autor: Patrick Valtin
Foto: Rudolf Baranovič, www.facebook.com/ruiger

Článok z časopisu „Úspešní manažéri“ č. 8/2014

Komentáre

Rubrika: Personalistika