Najlepším vybavením firmy sú šikovní ľudia

8. novembra 2016 | Pridal: Viac

Trendom súčasnosti je mechanizácia a automatizácia. Bez ohľadu na to, či pracujete v technických alebo humanitných odboroch, technika a informačné technológie čoraz viac nahrádzajú autentickú ľudskú prácu. Tieto prístroje sú čoraz dokonalejšie a to v mnohých ľuďoch budí zdanie, že sa nemusia ďalej vzdelávať, nakoľko stroje urobia všetku prácu za nich. Nič však nemôže byť ďalej od pravdy.

Dnes máme v našich firmách k dispozícii mnoho nástrojov: email, internet, rôzne onlinové outsourcingové riešenia a tak ďalej. Mnohé z týchto nástrojov nám umožňujú zvládať omnoho väčší objem prác s nižším množstvom ľudí. Pokiaľ by sme sa pozreli napríklad na poľnohospodárstvo pred sto rokmi, bolo v ňom zapojených aspoň osemdesiat percent populácie. Dnes sa situácia otočila. Vo Švédsku sa poľnohospodárstvu aktívne venujú len dve percentá obyvateľov a ich produkcia je päť- či šesťnásobne väčšia než produkcia osemdesiatich percent populácie v minulosti. Ich efektivita sa neuveriteľne zvýšila.

Problémom ale je, že niekedy je jediným hnacím motorom technologického rozvoja snaha urobiť čo najviac práce s čo najnižším počtom ľudí. Je pomerne smutné, že v mnohých odvetviach sa zdá, akoby sme ľudí už vôbec nepotrebovali. To však nie je pravda. Mali by sme sa zdokonaľovať hlavne v organizácii práce – skutočnej, čestnej práce – a netrestať firmy, ktoré na vykonanie tejto práce používajú ľudí. Príjem akéhokoľvek zamestnanca na trvalý pracovný pomer v súčasnosti znamená, že na seba preberáte obrovskú zodpovednosť, a to iba preto, lebo si na nejakú prácu chcete pribrať pomoc.

Pravdupovediac, existujú odvetvia, v ktorých mi „staré, dobré časy“ chýbajú. Páčilo sa mi, keď moje hovory dvíhal živý človek, nielen nejaká automatická ústredňa s príjemnou čakacou hudbou. Nie každý pokus o automatizáciu dopadne dobre. Dnes sedí mnoho nezamestnaných ľudí doma a boli by veľmi radi, ak by mali možnosť zapojiť sa do pracovného života. To isté platí pre ľudí na dôchodku, ktorí často nechcú prestať pracovať.

Foto: Rudolf Baranovič

Foto: Rudolf Baranovič

Stroje nikdy nenahradia človeka

Keď sa pozrieme na súčasné podmienky z pohľadu manažéra, veľmi rýchlo zistíme, že už len kvôli holému prežitiu je nutné neustále zvyšovať efektivitu a znižovať náklady, či už finančné alebo ľudské. Z tohto pohľadu sú stroje vynikajúce. Nikdy sa nesťažujú, nikdy neochorejú, nikdy neodídu na materskú a nezdá sa, že by vyžadovali tak veľa pozornosti ako ľudia. Je určite pravda, že existuje mnoho monotónnych prác, ktoré by mohli stroje pohodlne zastúpiť, ale mnoho z nich – podľa môjho názoru väčšina – si vyžadujú aspoň štipku ľudského prístupu. Stroje za vás nikdy nebudú vedieť myslieť a rozhodne nebudú nikdy schopné prejaviť o klienta skutočný záujem. Aj v dnešnej modernej dobe existujú práce, kde ľudia dokážu produkovať omnoho hodnotnejšie výsledky.

Pokiaľ by sme sa s týmto hľadiskom pozreli na nástroje, ktoré máme dnes k dispozícii, videli by sme ich v trochu inom svetle. Počítače sú nesmierne užitočné v zbieraní, organizovaní a vyhľadávaní informácií, tablety a smartfóny vám umožňujú zostať v kontakte s okolitým svetom, a tak ďalej. Technológie dneška nám umožňujú obslúžiť omnoho viac klientov, než sme si v minulosti vôbec dovolili predstaviť. Avšak, nikdy sa na svoju prácu nezabudnite pozrieť z hľadiska klienta. Bude mať aj potom pocit, že sa oňho naozaj staráte? Bude sa s vami vždy môcť jednoducho spojiť a bude mať z komunikácie s vašimi systémami dobrý pocit? Ak je odpoveď áno, použite všetky nástroje, ktoré máte k dispozícii. Ale ak uvidíte, že sa na to klienti sťažujú – alebo ak by sa vám samým nepáčilo, keby s vami takto zaobchádzali – čoskoro vám môžu tvrdo konkurovať firmy, ktoré nezabudli na to, že ešte potrebujú živých ľudí. Viete si predstaviť, že by ste svoju reklamáciu adresovali nejakému automatickému záznamníku? “Toto je oddelenie starostlivosti o zákazníkov. Prosím, uveďte svoju sťažnosť po zaznení signálu.” Takéto niečo by väčšinu zákazníkov nahnevalo ešte viac!

Dovoľte ľuďom učiť sa navzájom

Internet je nástroj, ktorý hlboko ovplyvnil vývoj biznisu a to je ešte stále iba vo svojich začiatkoch. Jeho rýchlosť bude iba stúpať a aj bežné typy spojenia budú v budúcnosti schopné spracovať omnoho väčšie množstvá dát. Konferencie, obchodné rokovania a vzdelávanie, ktoré prebieha výlučne online, môžu byť budúcnosťou.

Práve vzdelávanie a šírenie informácií je oblasť, v ktorej bude podľa môjho názoru internet najsilnejší. Vzdelávanie a tréning sú oblasti, ktoré nie sú ani v 21. storočí využívané naplno, a dokonca sa im ešte celkom nerozumie. Avšak musíte tieto nástroje používať rozumne: tréning, napríklad, by mal byť ľuďom poskytnutý ako odmena, nie ako podmienka. Tréning by mal byť poskytnutý ľuďom, ktorým sa už teraz darí dobre, a nemal by byť používaný výlučne na nápravu tých, ktorí nie sú schopní mať sami osebe rozumné výsledky. Niektorí majitelia firiem sú toho názoru, že si nemôžu dovoliť poslať na nejaký čas svojich najlepších ľudí preč na tréning, čo je obrovská chyba. Tí najproduktívnejší ľudia si z tréningu odnesú najviac a ich výkony sa ešte zvýšia. Tí slabí sa často ani po tréningu vôbec nezmenia. V niektorých situáciách je vhodné, aby svojich ľudí trénoval sám manažér, pokiaľ sa v nejakej oblasti perfektne vyzná a dokáže o nej pútavo prednášať. A dôležité je, aby sa pri tom nahral: keď o dva mesiace neskôr prijmete dvoch nových ľudí, nebudete ich musieť opäť trénovať osobne, ale ich len necháte, aby si pozreli video a neskôr im odpoviete na všetky otázky, ktoré majú. Použite všetky dostupné nástroje na to, aby ste svoje vedomosti zaznamenali a šírili ďalej. Nestojí vás to takmer nič a sú z toho obrovské výhody.

Nahrávacie technológie sú ďalšou oblasťou, kde je možné pozorovať rovnaký technologický postup ako v poľnohospodárstve. Zaujímavé je, že čím viac vedomostí ľuďom odovzdáte a čím viac ich učíte, tým viac sami viete o danej oblasti. Je to vskutku zaujímavé: čím viac vedomostí odovzdáte druhým, tým viac ich budete mať. Vedomosti sa v tomto smere od peňazí veľmi líšia! Avšak pokiaľ svoje vedomosti štedro rozdávate, práve robíte investíciu s veľmi veľkou návratnosťou. Preto je vyučovanie lepšou metódou štúdia ako učenie.

Tento prístup sa dá vo firme krásne využiť. Povedzme, že ste nedávno prijali nováčika a už dva mesiace u vás pracuje. Nechajte ho, aby nejakému čerstvo prijatému uchádzačovi vysvetlil to, čo sa práve učil. Najväčšou výhodou je práve to, že človek sa skutočne naučí danú prácu robiť až vo chvíli, keď ju začne učiť niekoho iného. To isté platí aj pre manažéra: keď spracúvate testy pre svojich zamestnancov, veľa sa z nich naučíte aj vy. Získate viac istoty v čomkoľvek, čomu sa práve venujete. Niekedy je dokonca lepšie, ak od ľudí chcete, aby test vytvorili a nie, aby ho zodpovedali – v mnohých prípadoch je vzdelávací účinok takéhoto kroku ešte väčší. Dovoľte ľuďom, aby trénovali druhých v tom, čo sami robia. Uvidíte, že to prinesie krásny výsledok pre obe strany.

Autor: Mårten Runow, Performia International, www.performia.net
Foto: Rudolf Baranovič, www.facebook.com/ruiger

 

Komentáre

Rubrika: Personalistika