Dobré vzťahy v práci sú bránou k úspechu

29. decembra 2015 | Pridal: Viac

Pravdepodobne sa nikomu z nás nepracuje dobre s ľuďmi, s ktorými sa nám vychádza ťažko a s ktorými komunikácia viazne. Dobrou správou je, že komunikačné schopnosti je možné preveriť už počas prijímacieho pohovoru a ani medziľudské vzťahy nie sú niečím, čo je naveky vytesané do skaly. S obidvoma stranami mince môžete pracovať a pokiaľ vás zaujíma ako, čítajte ďalej.

Keď s uchádzačom robíte pohovor a chcete zistiť, aká je jeho komunikácia, pravidlo je jednoduché: rozprávajte sa s ním! Najmä pri pozíciách obchodníka je komunikácia veľmi dôležitá – v mnohých prípadoch dokonca dôležitejšia ako technické vedomosti.
Nechajte ho rozprávať o predchádzajúcej pozícii, o náplni práce a jeho výsledkoch, ale aj dôvodoch, prečo ukončil spoluprácu s predchádzajúcou spoločnosťou. Všímajte si, či ľahko formuluje svoje myšlienky a vnímajte jeho emóciu. Odpovedal vám na otázku priamo alebo ste sa museli opýtať trikrát, kým ste dostali odpoveď? Ak ste svedkom druhého prípadu, máte do činenia s ľuďmi, ktorí toho veľa narozprávajú, ale dokopy nič nepovedia.

Buďte priateľský

Vždy sa snažím, aby bol rozhovor s uchádzačom priateľský, aby sa čo najrýchlejšie uvoľnil, nebol v strese a „v kŕči“. Vtedy je človek sám sebou a to je presne to, čo potrebujete – nie je dobré, ak sa hrá na niekoho, kým v skutočnosti nie je. V odpovediach uchádzača môžete krásne pozorovať jeho životnú emóciu. Ak vyjadruje iba negatívne názory na predchádzajúce firmy, v ktorých pracoval, alebo sústavne kritizuje svojich nadriadených, pochopíte, že jeho zodpovednosť je na nízkej úrovni.

Dobrá komunikácia znamená hlavne aktívne počúvanie. Preto keď ja popisujem pracovnú pozíciu uchádzačovi, sledujem, či dokáže aktívne počúvať a potvrdzovať moju komunikáciu. Po celý čas sledujem, ako sa koncentruje na náš rozhovor. Nesústredenosť a nervozitu ľudia niekedy pripisujú stresu z pohovoru, ale ak je to uchádzač o pozíciu obchodného zástupcu, ktorý bude takéto situácie zažívať niekoľkokrát denne u zákazníkov, je dobré zvážiť, či s ním chcete spolupracovať.

Ľudia, ktorí hľadajú prácu a zúčastňujú sa osobných pohovorov, niekedy od personalistov dostávajú otázky, ktorým nerozumejú, nevedia, čo nimi sledujú, následne začínajú pociťovať strach a boja sa, že nesprávnou odpoveďou všetko pokazia. Takéto náročné pohovory sú na mieste, ak ide o vyššiu pozíciu alebo obchodného zástupcu, ale nie o bežného radového zamestnanca.

Pre mňa je každý uchádzač na pohovore rovnocenný partner. Chcem, aby cítil, že je pre mňa dôležitý, dokonca aj vtedy, keď už od začiatku viem, že o spoluprácu s týmto človekom pravdepodobne nestojím. Platí totiž, že na základe mojej komunikácie si uchádzač vytvára obraz o úrovni našej firmy. Tak, ako my veľa odhalíme o uchádzačovi na pohovore, aj on, či už tomu veríte alebo nie, podľa vás a vašej komunikácie zistí, či stojí o spoluprácu s vami. Všetci vieme, že tí, ktorí sú vo svojom odbore naozaj dobrí, si môžu vyberať, kde budú pracovať. Úroveň pohovoru tak zohráva v ich rozhodovaní veľkú úlohu.

Medzi ľuďmi sa vždy rozširujú informácie o firmách a zamestnávateľoch, a to buď pozitívne alebo negatívne. Uchádzači majú o firme nejakú mienku a na tom sa podieľajú aj naše pohovory. Stalo sa mi, že i napriek tomu, že som sa nerozhodla pre spoluprácu s uchádzačom, bol nadšený našou firmou a tak nás odporučil známemu, ktorý sa stal naším úspešným obchodníkom. Ak zanecháte dobrý dojem, človek na vás len tak nezabudne a možno sa v budúcnosti stane vašim zákazníkom a odporučí vás ďalším známym.

Foto: Jana Kvaltínová

Foto: Jana Kvaltínová

Správny výber ovplyvní vzťahy na pracovisku

Ako personalisti sa väčšinou snažíme nájsť človeka, ktorý zapadne do tímu. Firma je ako loď: má kapitána, ktorý ju kormidluje tak, aby sa doplavila do cieľa, a všetci ľudia, ktorí vstúpia na jej palubu, tento cieľ poznajú. Počas celej plavby musia rešpektovať pravidlá a dodržiavať ich, aby sa do tohto cieľa bezpečne dostali.

Kapitán tejto lode, pán šéf, má svoj cieľ a riadi sa hodnotami, ktoré definujú jeho nadriadení – majitelia. V dobre fungujúcej firme, kde ľudia tento cieľ poznajú, sú ich osobné hodnoty v súlade s hodnotami spoločnosti. Na ich veku pritom nezáleží, hlavné je, aby si boli podobní charakterovo. Keď vstúpite do takejto firmy, vnímate dobré vzťahy, súlad medzi ľuďmi, stretávate usmievavé tváre a jednoducho sa tam cítite veľmi príjemne.

Obchodníci sú ľudia súťaživí, zameraní na výsledky a mnohí idú tvrdo za svojimi cieľmi. Preto je vedenie tímu obchodníkov náročné. Udržať dobré vzťahy a pestovať tímového ducha niekedy trvá dlhšie. Silným tímom sa totiž môžeme stať iba vtedy, ak spolupracujeme a navzájom si pomáhame, a iba v silnom tíme rastú silní jednotlivci. Svojej skupine musíme najprv niečo dať, aby sme z nej potom mohli čerpať.
V administratíve sú zas iní ľudia. Na oddelení odbytu či marketingu veľa komunikujú s verejnosťou a musia mať iný profil ako pracovníci ekonomického oddelenia, ktorí komunikujú menej a sú skôr zahĺbení v číslach, faktúrach a účtoch. Aj keď sú rozdielni, potrebujeme, aby spolupracovali, mali dobré vzťahy a ochotu si navzájom pomôcť.

Dobrá komunikácia na pôde firmy je prejavom vysokej emócie jednotlivcov a teda bránou k úspechu na trhu. Avšak šéf je ten, kto musí vytvoriť správne podmienky pre svojich ľudí pomocou firemnej štruktúry, smerníc, pracovných postupov či správneho určenia komunikačných línií. Šéf je zodpovedný za to, že jeho ľudia vedia, čo je výsledok ich práce. Šéf je zodpovedný za spravodlivo nastavené odmeňovanie ľudí.
Ak v spoločnosti tieto podmienky nefungujú, tak nefungujú ani pracovné vzťahy, ani komunikácia, a s takýmto tímom len ťažko dosiahnete úspech na dnešnom náročnom trhu. Preto želám majiteľom a šéfom firiem, aby sa im darilo vytvárať čo najlepšie podmienky pre svojich ľudí a napĺňať svoje ciele.

Autor: Stanislava Škodová, ORIN Slovakia, s.r.o., www.orin.sk
Foto: Jana Kvaltínová, www.janakvaltinova.blogspot.sk

Komentáre

Rubrika: Personalistika