Ako pracovné pohovory vyhodnocovať správne

3. decembra 2015 | Pridal: Viac

Pokiaľ chcete ako personalista či majiteľ firmy byť naozaj dobrý vo vyhodnocovaní pracovných pohovorov, musíte ich jednoducho robiť veľa. To je základné pravidlo, ktoré sa nedá nijako obísť, lebo iba človek, ktorý má za sebou veľké množstvo „odpohovorovaných“ kandidátov, dokáže spoľahlivo určiť, ktorí z nich sú dobrí a ktorí nie. Napriek tomu aj v tejto oblasti existuje zopár všeobecných rád a trikov, ktoré môže použiť každý bez ohľadu na to, či je personalista-profesionál alebo s pohovormi iba začína.

Prvým zlatým pravidlom personalistu je toto: zásadne vám neodporúčam posudzovať kandidáta iba na základe vlastných osobných sympatií. V našej firme sa riadime dvoma základnými kritériami. Tým prvým je odbornosť, pokiaľ ide o pozíciu, ktorá si vyžaduje odborné vedomosti alebo schopnosti nadobudnuté praxou. Druhé kritérium je charakter daného človeka. Pri výbere si vždy položíme otázku: „Dokáže sa tento človek začleniť do nášho kolektívu?“

Obidve kritériá sú rovnako dôležité. Na to, aby sme ich správne vyhodnotili, nám slúži druhé kolo pohovorov, kde si pozývame len ľudí, o ktorých si myslíme, že by tieto dve kritériá mohli spĺňať. Na ďalšom stretnutí už odhalíme viac. Pokiaľ ide o pozíciu v administratíve, počas druhého stretnutia si podrobne preveríme práve odbornosť. Takisto hlbšie odhalíme naše zámery, ciele, smerovanie a tiež to, čo očakávame od nového zamestnanca.

Foto: Rudolf Baranovič

Foto: Rudolf Baranovič

Proces výberu je rovnocenný

Na tomto stretnutí máme dosť času na to, aby aj uchádzač odhalil svoje očakávania, predstavy a postoje. Keďže sme obchodná firma, druhé stretnutie s uchádzačom na pozíciu obchodníka je mimoriadne dôležité. Počas neho mám ja, ako personalista, možnosť lepšie uchádzača spoznať a veľmi ma zaujímajú jeho ciele, dôvody, prečo sa rozhodol pre takúto prácu a zámery do budúcnosti. Tiež zisťujem jeho odolnosť, lebo na prvom pohovore je človek ochotný sľúbiť, že zvládne takmer čokoľvek, ale u mnohých to končí len u rečí.

Som si vedomá toho, že nie každý môže robiť obchod. Ak uchádzač nemá obchodnícku prax, ale dosiahol konkrétne, merateľné úspechy v inom povolaní alebo športe, je pre mňa zaujímavý. V našej firme vieme perfektne vytrénovať aj takéhoto človeka.

Nikdy nezabúdam na to, že sme stále v procese vzájomného výberu. Tak, ako si uchádzača vyberám ja, tak si vyberá aj on, s kým chce spolupracovať. Preto popri tom, ako ja zisťujem o človeku pre mňa dôležité informácie, neustále mu ukazujem, čo získa u nás, aby si vedel predstaviť sám seba v našej firme. Po druhom stretnutí by sme navzájom mali vedieť, či máme rovnaké smerovanie, či sa vie stotožniť s naším cieľom, či je charakterovo vhodný do kolektívu a má preverenú odbornosť.

Počas celého výberového procesu by mal človek cítiť, že sme rovnocenní partneri. Ak sa aj nerozhodnem pre spoluprácu, vždy o tom uchádzača informujem, aby vedel, že naša komunikácia sa končí a on sa môže zamerať na iné pracovné ponuky.

Prvé kroky po prijatí

Vybratý uchádzač do administratívy nastupuje na skúšobnú dobu, počas ktorej ešte stále podrobne sledujeme jeho výsledky, ochotu učiť sa, prístup k novým úlohám a ku kolegom.

Uchádzač na pozíciu obchodníka nastupuje na proces prípravy, ktorá prebieha sčasti doma a sčasti formou tréningov vo firme. Má zadané úlohy a presné postupy, ktoré musí naštudovať.

Pri obchodníkoch stále sledujeme ich ochotu učiť sa, pracovať na sebe a ich cieľavedomosť. Práve v tejto fáze sa ukáže, či je novoprijatý obchodník ochotný sa zlepšovať. Mnohí uchádzači chcú zarábať viac ako priemerní ľudia, no nie sú ochotní pre to spraviť ani krok navyše.
Práve domáce štúdium je to, čo počas nášho tréningového procesu najviac overuje nováčikovu sebadisciplínu. Ak sa s ním stretnem počas tréningu a zistím, že nesplnil to, na čom sme sa dohodli, ukážem mu ešte raz, akou cestou sa dopracuje k úspechu v našej firme. A ak ani potom nedodrží našu dohodu a stále má výhovorky, prečo niečo nestihol, nemohol a podobne, je to signál, že mu táto sebadisciplína chýba. Ako asi bude na sebe pracovať v budúcnosti?

Človek, ktorý má jasné ciele, vie, čo chce, dodržiava termíny a je ochotný učiť sa, si naštuduje aj viac, ako je potrebné. To je vysoký stupeň aktivity a ja viem, že keď bude pracovať vo firme s funkčným systémom a dobrým vedením, s jeho aktivitou dosiahneme výsledky.
Dnes je zákazník náročný. Vyžaduje osobný prístup, odbornosť a absolútnu profesionalitu na každom kroku. Nezaujímajú ho teórie ani dlhotrvajúce prezentácie produktov. Dnes si zákazníka získate vašou obratnosťou a schopnosťou správne uňho vytvoriť potrebu. Iba tak sa začne zaujímať o vás a váš produkt. Myslím si, že dnes sú na obchodníkov kladené také vysoké nároky, aké doteraz nikdy. Práve to je dôvod, prečo obchodník musí prejsť perfektnou prípravou a tréningom, a aj počas tohto procesu sa niekedy stáva, že sa radšej rozlúčime.

Nábor nových ľudí je nikdy nekončiaci proces, hlavne na pozíciu obchodných zástupcov. Tí najslabší musia firmu opustiť a vždy prichádzajú noví, ambiciózni ľudia. Nemusí to byť len kvôli tzv. vyhoreniu: ľudia stále hľadajú ďalšie výzvy a možnosti sebarealizácie, ktoré im my nemusíme vždy uspokojiť a nájdu ich v iných spoločnostiach. Napríklad v našom call centre máme veľa mladých ľudí – absolventov, ktorí po škole bez praxe nemali veľa možností. U nás sa naučili perfektne komunikovať, nabrali odvahu dať sa do reči s cudzím človekom a získali sebaistotu. Na svojom ďalšom pohovore vystupovali sebavedome a pomohlo im to získať prácu v obore, ktorý vyštudovali. Je pre nás veľkým potešením, keď vieme, že človek, ktorý odišiel ďalej za svojimi cieľmi, je vo svojom živote úspešný.

Autor: Stanislava Škodová, ORIN Slovakia, s.r.o., www.orin.sk
Foto: Rudolf Baranovič, www.facebook.com/ruiger

Komentáre

Rubrika: Personalistika