Nestraťte tých najlepších

19. júna 2013 | Pridal: Viac

946162_485851871486968_788905202_n

Výchova vlastných zamestnancov je mnohokrát podceňovaná oblasť, ktorá sa bez cieľavedomého koncepčného riadenia môže firme v dlhodobom horizonte vypomstiť. V každej spoločnosti dochádza k prirodzenej obmene pracovných síl nielen zo subjektívnych, ale aj objektívnych príčin: zamestnanci odchádzajú do dôchodku, ženia sa alebo vydávajú, alebo jednoducho pracujú na postoch, kde podstata ich práce vyžaduje častú výmenu. Zanedbanie starostlivosti o dorast a vlastných kmeňových zamestnancov môže byť veľmi bolestivé práve vtedy, keď sa venujete veľmi špecializovanému produktu. K strate zamestnancov totiž často dochádza práve v čase, keď je najmenej očakávaná.

Ak ste závislý výlučne na tom, koho „ulovíte“ zvonku, chytáte sa do pasce, ktorá vás môže stáť veľa peňazí, času a pozornosti. Pokiaľ je ponuka pracovnej sily nízka, hrozí vám aj riziko, že podmienky si budú klásť prijímaní zamestnanci a nie vy ako zamestnávateľ. Taká situácia môže vyústiť až do stavu, kedy sa presadzovanie dodržiavania pravidiel zamestnancami stane takmer nemožné. Ak totiž zamestnanec cíti, že ho mimoriadne potrebujete a nemáte na výber, svoje povinnosti a väčšie záväzky prijíma neochotne, čím môže nahlodávať kompaktnosť kolektívu vo firme. Je to však extrém, ktorému je možné sa vyhnúť práve precíznou prípravou.

Výchova dorastu a personálne rezervy

Výchova dorastu (mladých absolventov, učňov alebo ľudí na praxi) má mnoho výhod. Ešte pred nástupom do zamestnania sú takíto ľudia naučení firemným pravidlám a etike, takže možnosť vzniku zlých návykov je nízka. U týchto ľudí takisto vzniká pocit spolupatričnosti k vlastnej firme a keďže sú v mladom veku, vaša firma nebude starnúť. Takisto eliminujete závislosť na neznámych ľuďoch zvonku.

Okrem výchovy mladých perspektívnych zamestnancov nezabudnite na tých kmeňových. Ak podnikáte bez vytvárania personálnych rezerv, je to podobné, akoby ste do finále nastúpili s mužstvom bez náhradníkov: pokiaľ dôjde k zraneniu kľúčového hráča, zápas neodohráte.

Ešte než vo firme nastane kritická situácia v podobe straty niektorého zamestnanca, musíte mať odpoveď na otázku, čo urobíte, ak by k tomu došlo. Nerobte si ilúzie o tom, že vám sa to stať nemôže: paradoxne platí, že nás život skúša práve vo chvíľach, kedy sa cítime neotrasiteľní. Stačí si len predstaviť, že všetkým zamestnancom budete musieť umožniť čerpanie dovolenky, podstatná časť z nich na kratšiu či dlhšiu dobu ochorie alebo sa rozhodne z rôznych príčin dať výpoveď.

Ak túto situáciu začnete riešiť až potom, čo vznikne, môže vo firme nastať zmätok. Noví ľudia sú nepripravení, prirodzene robia chyby a v konečnom dôsledku sa vám môže inak celkom dobre fungujúci systém zrútiť. Preto musíte mať na každý dôležitý post „v zásuvke“ pripraveného náhradníka, ktorému v čase pokojných období musíte umožniť oboznámiť sa s problematikou alternatívneho výkonu jeho práce. Viac v časopise Úspešní manažéri.

Autor: Marián Užák, Spiš Market, spol. s.r.o.

Foto: Helena Kurusová, https://www.facebook.com/HelenaKurusovaPhotography

 

Komentáre

Rubrika: Personalistika