Príležitosť pre dobrý život

25. septembra 2013 | Pridal: Viac

526470_4655467707183_1917369443_n

Ľudia začínajú podnikať z rôznych príčin. Niekoho prinútili okolnosti: v oblasti, v ktorej žil, nebolo možné nájsť si stále a dobre platené pracovné miesto. Inému podnikanie prináša možnosť zrealizovať svoje predstavy, robiť veci podľa vlastnej vôle a získať pocit nezávislosti, niekto ďalší chce dosiahnuť uznanie zo strany okolia, nadobudnúť určité spoločenské postavenie, či si jednoducho finančne prilepšiť. Nájdu sa aj inovátori, ktorí chcú na svet priniesť niečo nové – niečo, čo ľudia ešte nepoznajú a dokáže im to veľmi pomôcť. Ľudia sú obdarení veľkou kreativitou, ktorá sa práve v podnikaní môže najlepšie využiť. Na Slovensku je však najrozšírenejším faktorom často tlak zo strany zamestnávateľa na zamestnanca, aby sa stal živnostníkom.

Nápaditosť a podnikavosť

Hlavnou podmienkou úspešného podnikania je mať dobrý nápad. Tie najlepšie sa často rodia vďaka podnetom z vonkajšieho prostredia v podobe nedostatočného zastúpenia nejakej činnosti na trhu.  Stačí mať otvorené oči, hlavu, srdce, dobrú intuíciu a tvorivosť. Ako veľmi dobre vieme, mnohých úspešných podnikateľov „prepadli“ tie najlepšie nápady počas každodenného života, často pri riešení bežných problémov.

Ďalším predpokladom úspešného podnikania je správne odhadnutie kúpnej sily a veľkosti trhu, a predovšetkým dostatočné odlíšenie od konkurencie. Ak je podnikateľ schopný prispôsobovať sa meniacim  okolnostiam dostatočne rýchlo, bude táto jeho zručnosť zdrojom obrovskej konkurenčnej výhody – tí, ktorí nie sú ochotní dívať sa dopredu a sledovať trendy, veľmi rýchlo skončia.

Dôležitými sú aj osobnostné  črty podnikateľa. Ten by mal byť schopný konať samostatne, pri niektorých druhoch podnikania byť odborne spôsobilý, no hlavne komunikatívny a – prekvapivo – podnikavý! Dôležité je aj to, že ak sa už podnikateľ v trhovom prostredí etabloval, nikdy nesmie zabúdať na inovácie. Inovovať je možné čokoľvek – od prístrojového a technického vybavenia, cez výrobné procesy či procesy poskytovania služieb až po organizačnú štruktúru, firemnú stratégiu a kultúru. Práve v podnikaní najviac platí staré pravidlo, že zmena je život, a preto si nikdy nedovoľte zaspať na vavrínoch.

Ako začať

Naša legislatíva nám umožňuje vybrať si z viacerých právnych foriem. Podnikanie formou živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným sú najčastejšími spôsobmi podnikania na Slovensku, preto je dobré ešte pred začiatkom zvážiť ich pre a proti.

Z pohľadu administratívnej náročnosti vzniká živnostenské oprávnenie podaním ohlásenia na odbore živnostenského podnikania na príslušnom obvodnom úrade. Vybavenie živnosti je v zásade jednoduché, vyžaduje si však dve až tri návštevy živnostenského úradu, správne vypísanie tlačív a priloženie požadovaných príloh. Pri eseročke je nutné vypracovať a podpísať zakladateľskú dokumentáciu, vybaviť živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie a registrovať sa v obchodnom registri v sídle krajského súdu. Podmienkou registrácie je vecná a formálna správnosť zakladateľských dokumentov, preto je vhodné využiť služby špecializovaných odborníkov. Registrácia eseročky je administratívne náročnejšia, ak však využijete naše služby, vieme vám vďaka elektronickému podpisu našej spoločnosti ponúknuť bezkonkurenčnú cenu.

Budujte si dobré meno a uspejete

Veľmi zaujímavým faktorom je faktor dôveryhodnosti. V očiach verejnosti býva živnosť často vnímaná ako podnikanie, ktoré nemusí mať žiadne finančné zázemie, a preto by väčšina z nás pri výbere dodávateľa pravdepodobne uprednostnila firmu pred súkromníkom. Eseročka je vnímaná ako rešpektovanejší podnikateľský subjekt už len z toho dôvodu, že sú spoločníci povinní do nej vložiť základné imanie. Názory sa však rôznia a preto nie je možné vyvodiť absolútne jednoznačné závery.

Vaša podnikateľská budúcnosť je teda vo vašich rukách. Verím, že sa vám podarí vybudovať si svoje podnikanie tak, aby zodpovedalo všetkým vašim predstavám. Príležitostí máme okolo seba mnoho – je len na nás, aby sme sa ich chopili!

Autor: Štefan Dancák, S & D company, s.r.o., www.sdcompany.sk

Foto: Ladislav Pavlík

Komentáre

Rubrika: Strategický manažment