Chcete mať vždy silu a energiu? Nestraťte cieľ!

20. augusta 2015 | Pridal: Viac

Poznáte tých ľudí, ktorým nikdy nechýba energia? Aj napriek tomu, že často pracujú tvrdšie, dlhšie a usilovnejšie ako ostatní, stále sú plní života a už len ich prítomnosť nabíja všetkých naokolo. Chcete sa takýmto človekom stať? Tak používajte vynikajúci pracovný nástroj: cieľ.

Foto: Pavol Kulkovský

Foto: Pavol Kulkovský

Cieľ, to je bod, kam chcem dôjsť. Je to bod, v ktorom dnes nie som. Ja som tu a cieľ, to je niečo iné, niečo, k čomu sa chcem dostať. Povedzme, ak som Červená čiapočka, môžem si povedať, že chcem dôjsť do horárne k mojej starej mame. Môj cieľ neznie: „Idem niekde do lesa“, ale je to presný bod, ktorý sa dá dosiahnuť. Ak si ho zadáte príliš hmlisto, ani neviete, či ste ho dosiahli.

Preto sa vyhýbajte cieľom typu „Budem šťastný,“, ktoré sú založené iba na pocitoch. Ich dosiahnutie sa nedá veľmi zmerať. Cieľ je niečo, čo dnes nemám a je to pre mňa dosť hodnotné na to, aby som na jeho získaní pracoval. Je to niečo, čo sa mi oplatí získať.

Ale nie je cieľ ako cieľ! Ciele typu – ja budem mať dom, ja budem bohatý, ja budem slávny spevák – sú lepšie ciele ako žiadne. Ale pre schopných ľudí, Ľudí s veľkým Ľ, sú to slabé ciele. To nie je to pravé orechové. To je proste málo.

Hodnotný cieľ vždy súvisí s pomocou iným ľuďom, s vašou aktívnou podporou života iných ľudí. Iba dosiahnutie takého cieľa vás plne uspokojí a dodá vám potrebnú energiu. „Vyrábam tehly, aby ľudia lepšie bývali. Opravujem autá, aby ľudia bezpečne jazdili. Učím deti, aby boli životaschopnejšie a žili čestný život. Dôjdem do horárne, aby stará mama mala chlieb a koláče.“ Vždy si dajte otázku: ako dosiahnutím svojho cieľa pomáham iným ľuďom? Som pre iných hodnotný?

Ak na túto otázku neviete odpovedať, budete iba drieť a drieť a aj keby ste niečo hmotné dosiahli, vo vnútri vás to nebude uspokojovať. A budete unavený zbytočnosťou svojho života. Zopár veľkých ľudí si až potom, čo zbohatli, uvedomili, že ich peniaze sú nanič, ak ich nepoužijú pre blaho iných ľudí. A tak sa rýchlo usilujú o nápravu.

Ostatne, existuje priamy súvis medzi cieľom a vami vygenerovanou energiou. Možno si ešte zo školy z fyziky pamätáte, že rozdiel potenciálov dvoch bodov vytvára napätie. Čím máte väčší rozdiel, tým bude väčšie napätie. To napätie je v živote predstavené ako nadšenie. Čím vyšší a hodnotnejší cieľ máte pred sebou, tým vyššie bude vaše nadšenie. To je vaša energia. Ak ste v živote už dosiahli veľmi hodnotný cieľ, tak poznáte ten pocit, že po jeho dosiahnutí vôbec nie ste unavený. Ale pozor na nedosiahnuté ciele! Tie vždy berú energiu.

Nadšenie je entuziazmus. To je oduševnenie. To je silný zápal. Všetky veľké veci boli dosiahnuté v nadšení.

Robte teda prácu vždy plne sústredený a s radosťou. Robte prácu s nadšením, ktoré vznikne z toho, že máte pred sebou vysoko hodnotný cieľ, ktorého dosiahnutie podporí životy ľudí. Ak budete prácu robiť takto, nebudete nikdy unavený. Práve naopak: budete šťastný a plný energie.

Autor: Ladislav Pavlík
Foto: Pavol Kulkovský, www.facebook.com/kulkovskyphotography

Komentáre

Rubrika: Strategický manažment