Chcete, aby ľudia za vami išli hoci aj na kraj sveta?

19. novembra 2015 | Pridal: Viac

Chcete, aby ľudia za vami išli hoci aj na kraj svetaAko sa stať dobrým vodcom svojho tímu? Na túto tému je napísaných veľa kníh, z ktorých jedna je komplikovanejšia ako tá druhá. Niekto číta životopisy slávnych ľudí, snaží sa odhaliť jadro problému a dáva si otázku: „Čím to je, že za niekým ľudia idú a poslúchajú ho, kým za niekým nejdú ani vtedy, keď sa im vyhráža, oberá ich o peniaze či výhody?“

Nejeden vedúci si myslí, že na to, aby mohol viesť tím, mu stačí kúpiť si veľké auto, mať drahú kravatu, diamantové hodinky, zlatú vizitku, prípadne udeliť si nejaký nadnesený titul ako „Prezident pre strategický rozvoj“. Znie to dobre, nie? Ale nepomáha to!

Keď sa povie slovo vodca, mnohým z nás napadne niečo negatívne. Už len slovo samotné v nás budí zlý pocit. Je to pochopiteľné, keďže v histórii ľudstva sme zažili priveľa šialených vodcov, ktorí spôsobili smrť a nešťastie tisícov ľudí. V učebniciach dejepisu sú ich, bohužiaľ, plné stránky. Hitler, Stalin, Napoleon, Alexander Veľký, Džingischán: to je dlhý sled ľudí, ktorých môžeme smelo označiť za masových vrahov, ktorí kvôli svojim ambíciám zničili celé civilizácie, vypálili mestá a zastavili pokrok na stáročia. Existovali aj zbabelí vodcovia, ktorí namiesto boja radšej utiekli pred nebezpečenstvom a nechali svojich ľudí napospas nepriateľovi.

Našťastie aj napriek týmto zlým príkladom existovali a žili aj dobrí vodcovia. Starali sa o svoje ríše, firmy a spoločnosti, krajiny pod ich vedením prekvitali a ich spoločnosť prosperovala. Boli to vodcovia, ktorí zabezpečili práva pre slušných ľudí. Vodcovia, pod ktorých vedením sa dalo slobodne obchodovať, vyznávať svoje náboženstvo, domôcť sa práva, spravodlivosti a ochrany pred zločincami. Boli to vodcovia, ktorí neviedli násilné vojny a snažili sa uchrániť mier pre svoj „tím“. Vytvorili podmienky a potom ich presadili v prospech života normálnych a slušných ľudí. Je celkom zaujímavé, že o nich sa v učebniciach dejepisu píše pomerne málo. Skúsme sa nimi preto inšpirovať aspoň pre firemný život.

 Dobrého vodcu definuje schopnosť konať

Dobrý vodca, vedúci oddelenia alebo šéf firmy, musí spĺňať isté parametre. V prvom rade musí mať praktické vedomosti z oblasti, ktorú riadi. Iba získaný titul inžiniera architekta ešte žiadnu stavbu nepostavil a nijaký výrobok sa nepredal iba preto, lebo ho predával absolvent medzinárodnej školy obchodu.

Rozhoduje iba schopnosť úspešne konať v praxi. Dobrý vodca dokáže reagovať adekvátne podľa aktuálnej situácie a prosperita jeho oddelenia či firmy dokazuje, že vie, čo robí. Šéf je ten, kto koná správne veci. Manažér musí vydávať iné príkazy vtedy, keď sa firme darí, a iné v časoch, keď sa jej nedarí. Jeden z dôkazov toho, že je šéf schopný, je to, že jeho ľudia zarábajú nadpriemerne a zisky firmy sú rovnako vysoké.

Vodca nie je ten, kto iba pasívne eviduje to, čo sa deje pod ním. Vodca musí spôsobovať každý krok alebo čin, ktorý robia jeho ľudia. Musí riadiť a kontrolovať svoj tím, aby kráčal vytýčeným smerom. Včas musí svojich ľudí naštartovať, prípadne korigovať a zastavovať podľa potreby tak, aby došli do ním stanoveného cieľa.

Vodca musí mať veľkú zodpovednosť za svojich ľudí. Vodcom je aj preto, lebo prijal najväčší podiel zodpovednosti za vykonanú prácu. Má stanovovať ciele a účely, definovať základné pravidlá hry, strážiť ich a presadzovať. Vodca musí niesť následky za svoje rozhodnutia a činy. Ak členovia jeho tímu presne plnia príkazy vedúceho a napriek tomu nie sú dosiahnuté dobré výsledky, je to dôkaz, že vodca je nekompetentný a treba ho vymeniť.

Dúfam, že nepatríte k tým naivným, ktorí si myslia, že niektoré firmy v súčasnosti krachujú preto, lebo bola alebo je kríza. Ako výhovorka je to síce veľmi časté a populárne tvrdenie, lebo o kríze sa v súčasnosti všade píše a hovorí, ale stagnácia alebo existenčné problémy firmy v skutočnosti svedčia iba o zlej, málo predvídavej a nekoncepčnej stratégii šéfa, teda jej vedenia. Je možné to dokázať u ktorejkoľvek firmy, ktorá má dnes väčšie či menšie problémy. Po precíznej odbornej analýze je možné s veľkou presnosťou identifikovať zamaskované systémové chyby v procesoch riadenia, ktoré nevidel alebo zanedbal jej šéf a naučiť ho, čo má konkrétne spraviť na to, aby sa dokázateľne pohol vpred k ziskom a prosperite.

Teraz sa ale sústredíme čisto len na pojem vodcovstva, ktoré pozostáva z troch dôležitých vecí. Sú to veci, ktoré sa dajú naučiť, vyskúšať a úspešne opakovať.

  • DOBRÝ VODCA BUDE TEN, KTO VIE VYTVORIŤ A SPÍSAŤ TAKÝ PLÁN, KTORÝ ZABEZPEČÍ PREŽITIE JEHO SKUPINY

Nech už šéf vytvorí pre svoj tím akýkoľvek plán, je to vždy lepšie, ako keby neexistoval žiadny. Plánovanie činností a výsledkov je jednou z hlavných úloh šéfa. Kvalita plánovania hovorí o kvalite jeho rozmýšľania. Hlúpe myšlienky rovnajú sa hlúpemu plánu – alebo žiadnemu plánu – kým múdre myšlienky vytvoria víťazný plán. Podľa výsledkov vidíte, akými myšlienkami sa šéf zaoberal.

  •  VODCA MUSÍ VYDAŤ JASNÉ KONKRÉTNE PRÍKAZY PODRIADENÝM NA REALIZÁCIU JEDNOTLIVÝCH BODOV PROGRAMU.

Poznám šéfov, ktorí si myslia, že dávať ľuďom príkazy je niečo zlé. Myslia si, že je zbytočné prikazovať, podriadení by mali svoju prácu poznať a oni tam nie sú od toho, aby mu hovorili, čo má robiť. Raritou nie sú ani vedúci, ktorí sa hanbia vydávať príkazy! A najhorším možným vodcom je ten, kto nevydáva vôbec žiadne príkazy.

Vážení vodcovia, prepáčte, ale pravda je taká, že veľa podriadených nevie, čo presne má spraviť. Ostatne, nie je ani ich prácou vymýšľať si, čo majú robiť. Je pravda, že mnoho práce sa opakuje každý deň, no o to jasnejšie treba tieto činnosti stanoviť.

  • VODCA MUSÍ PRESADIŤ PLNENIE PRÍKAZOV.

Šéf sa nestáva šéfom iba tým, že skvelo rozmýšľa, plánuje a dáva príkazy. To sú iba dva prvé predpoklady. Hlavná vec, ktorá rozhoduje o tom, aký ste vodca, je to, či stanovené úlohy budú aj splnené. Nie iba naplánované, rozrobené a začaté: to nemá hodnotu a iba vás to stojí peniaze. Počítajú sa iba výsledky.

Autor: Ladislav Pavlík (viac o autorovi)
Foto: Tomáš Benčík, www.tomasbencik.com
Získajte viac praktických informácií z oblasti manažmentu v knihe „Ako fungujú úspešné firmy“.

Komentáre

Rubrika: Strategický manažment