Byť za vodou

19. mája 2014 | Pridal: Viac

Byť za vodouMajiteľ firmy má vždy právo na svoje osobné koníčky. Hoci si o ňom veľa ľudí myslí, že iba hrá golf a preháňa sa vo veľkých autách, skutočnosť je omnoho prozaickejšia. Kým totiž môže ísť na golf, musí urobiť veľa práce. Život a úspech firmy je vo veľkej miere určený schopnosťami a prácou jej majiteľa. Každý človek, ktorý budoval svoju firmu od piky, si veľmi dobre pamätá na svoje tvrdé začiatky. To bola doba, kedy budúci pán podnikateľ osobne nakupoval a predával tovar, upratoval dlážku, vystavoval faktúry, do noci bojoval s účtovníctvom a naháňal neplatičov. Robil úplne všetko, čo išlo dobre na predaj, lebo bol na všetko úplne sám. Keď k tomu pripočítate daňové, požiarne, hygienické a iné štátne a miestne kontroly, niekedy sa až divíte, že to všetko s minimom teoretických vedomostí a skúseností zvládol a prežil. Veď kto z nás sa v škole učil, ako podnikať? Jedno je isté: v tých časoch určite nemal čas hrať golf päťkrát týždenne.

Drvivá väčšina podnikateľov má na úvod iba jeden jediný plán – je potrebné nejako prežiť. Vonkoncom nerozmýšľajú nad presným systémom, popisom práce, víziami či produktom. Platí však to, že tí, ktorí o týchto veciach mali aspoň akú-takú predstavu, mali oveľa väčšiu šancu prežiť a zvíťaziť nad konkurenciou.

Skôr či neskôr musí každý majiteľ pochopiť, že podnikanie nie je nijaký „hurá“ systém, ale má svoje pravidlá a zákonitosti, ktoré je radno dodržiavať. Je veľmi dôležité stanoviť si postupy a zásady, ktorých sa bude firma držať, aby dosiahla svoje ciele. Počas podnikania sa majiteľ musí zaoberať rôznymi problémami podľa toho, v akom štádiu sa jeho firma nachádza. Najprv robí svoju prácu sám a postupne, ako firma rastie, ju deleguje svojim verným a schopným ľuďom.

Na začiatku si majiteľ musí ujasniť, prečo ide podnikať a povedať si (alebo rovno napísať), prečo jeho firma má vôbec existovať. Znie to síce triviálne, ale budete prekvapení, ako málo ľudí má jasno v tom, prečo dnes podniká. Keď si firmy zakladajú mladí ľudia, väčšinou za tým stojí prirodzená snaha aspoň nejako prežiť a zarobiť potrebné peniaze. Neskôr, ak sa firme začne po pár rokoch dariť nie je to viac boj o holé prežitie, začínajú sa vytvárať dostatočne veľké finančné rezervy a tento častý štartovací stimul sa stráca. Veľa majiteľov začína rozmýšľať o nových motívoch. Dôvodom ďalšieho podnikania môže byť napríklad snaha presadiť sa na zahraničných trhoch, dokázať sám sebe, že viem riadiť aj veľkú firmu, zodpovednosť voči vlastným starým zamestnancom alebo snaha neopustiť klientov a potreba pomôcť zákazníkom svojou produkciou. Nech už sú jeho dôvody akékoľvek, majiteľ musí mať vždy jasno v tom, prečo sa zaoberá svojou firmou. Lebo robiť prácu bez účelu je snáď ten najväčší trest.

Horším variantom je len robiť prácu bez cieľa. Ak máte cieľ, máte kam ísť. V opačnom prípade je vaša práca iba neriadenou činnosťou bez veľkého konceptu. Keď práci chýba cieľ, často sa s nadšením minie veľa energie, ale málokedy to vedie k niečomu rozumnému. Pravdou je, že v počiatku podnikania 80% majiteľov nemá stanovený žiadny cieľ, ak za cieľ nepovažujeme to základné „musím nejako prežiť“. Z toho dôvodu mnoho firiem do dvoch rokov od vzniku zahynie. Cieľom môže byť to, že budete jednotkou vo svojej brandži, predáte tisíc výrobkov, budete mať 60% podiel na trhu a podobne. Často sa stáva, že firma, ktorá desať rokov dobre fungovala a rástla, sa z ničoho nič zasekne. Zvyčajne vtedy zistíte, že sú to také firmy, ktoré už nemajú žiaden cieľ: kedysi ho mali, dosiahli ho a zabudli si dať nový. Už roky prešľapujú z miesta na miesto a väčšinou sa pomaličky ale isto prepadávajú nadol do neexistencie.

Majte jasno v stratégii

 Majiteľ sa takisto nikdy nesmie zabudnúť venovať stratégii. Týmto slovom sa rozumie celkový dlhodobý koncept, ako vyhrať v konkurenčnom boji na danom teritóriu. Na základe cieľov a reálnych technologických, ľudských a finančných možností musí majiteľ rozpracovať kroky, ako sa bude postupovať. V dobrých firmách vám vedia povedať, kde chcú byť o päť rokov. Stratégia je kľúčom k úspechu. Radoví pracovníci majú tendenciu venovať sa detailom, preto veľkú stratégiu, ktorá zastrešuje všetky činnosti firmy a navzájom ich koordinuje, musí strážiť šéf. Skúsenosť ukazuje, že neexistujúca alebo chybná stratégia je najčastejšou slabinou našich podnikateľov.

Ak viete, prečo firma existuje, musíte si ujasniť, čo bude firma vyrábať alebo dodávať. Môžu to byť topánky, traktory, súčiastky, chlieb alebo šaty: čokoľvek, čo klienti chcú a sú ochotní za to dostatočne veľa zaplatiť. Šitie šiat, prenájom traktorov a pečenie chleba sú veľmi odlišné typy činností, ktoré vyžadujú rôzne stroje a rozličných špecialistov. Väčšina majiteľov si vyberá taký predmet činnosti, s ktorým majú skúsenosti z minulosti, alebo aspoň poznajú dobrého poradcu v tejto oblasti. Časy sa menia a produkty firmy sa môžu stať zastarané, alebo už neobstoja v konkurenčnom boji. Majiteľovi teda nestačí produkt len vybrať: musí neustále kontrolovať aktuálnosť svojho výrobku a predvídať či pripravovať zmeny, ktoré si budúcnosť na produkte vyžiada.

Pri zrode každej organizácie musel byť niekto, kto ju na svojej úrovni zorganizoval. Organizačná štruktúra začínajúcej firmy môže vyzerať nasledovne: „Anička sa stará o papiere, Peťo nakupuje, Jano vyrába a Milan predáva. A ja, šéf Ivan, sa starám o všetko ostatné,“ (t.j. o sto ďalších rôznych vecí, ktoré majiteľ nemá ani pomenované, no vyžadujú si neustálu pozornosť). Neskôr, keď firma vyrastie, šéf zavedie pracovný systém, aby nemusel s odchodom a príchodom nových ľudí všetko znova vymýšľať, prerábať a zaškoľovať. Aj priemerný firemný systém je vždy viac ako geniálni, ale jednotliví pracovníci. Úlohou majiteľa je takýto systém vymyslieť a spolu s ostatnými vedúcimi pracovníkmi zaistiť jeho dodržiavanie. Iba tak sa bude môcť uskutočniť to, o čom na začiatku iba sníval.

Pri peniazoch sa riaďte zdravým rozumom

Je známou pravdou, že ten, kto riadi financie, má skutočnú moc. Je samozrejmé, že keď firma vzniká, tak majiteľ robí úhrady do banky a inkasuje peniaze. Neskôr je nutné vybudovať systém, aby jeho ľudia preberali, míňali a narábali s peniazmi tak, ako je stanovené. Firma musí svoje financie riadiť tak, aby neustále vytvárala rezervy, lebo práve tie sú kľúčové. Dokonca aj v štádiu, kedy je majiteľ fyzicky mimo svojej firmy, je parameter zisku jeden z hlavných, ktorý musí požadovať od svojho výkonného riaditeľa.

Ak firma nevytvára svoj majetok, zjavne tam niečo nie je v poriadku a majiteľ nebude spokojný. Veď slovo majiteľ zjavne súvisí so slovom majetok. Naplánovanie, obstaranie a starostlivosť o majetok je úlohou majiteľa. Môže sa o to starať sám, no zvyčajne je vhodnejšie poveriť tým zaplatených ľudí.

Nakoniec, keď je firma zorganizovaná tak dobre, že vynikajúco „beží sama“, majiteľ sa často venuje vytváraniu dobrého mena. Ostatne, kto iný by to mal robiť, ak nie on? Od neho sa to aj očakáva: na tom toľko ospevovanom golfe nemusí robiť obchody, ale hovoriť o svojej firme, jej výrobkoch a úspechoch.

Pokiaľ majiteľ robí svoju prácu dobre, jeho výsledkom je nielen bohatá, prosperujúca a efektívna firma s dobrou budúcnosťou, ale aj niečo rovnako dôležité: on sám je zdravý a má dostatok času na rodinu, svoje vzdelávanie a osobnostný rast.

Autor: Ladislav Pavlík (viac info o autorovi nájdete TU)

Viac informácii o manažmente získate v knihe AKO FUNGUJÚ ÚSPEŠNÉ FIRMY.

Knihu si môžete objednať TU

Foto: Mária Švarbová, www.ariabaro.com

Komentáre

Rubrika: Strategický manažment