Ako vyjsť z krízy silnejší ako kedykoľvek predtým

29. októbra 2014 | Pridal: Viac

Pavol KulkovskýKaždá firma si niekedy prechádza obdobím, ktoré preverí jej pravú kvalitu a silu. Sú chvíle, keď nejdú obchody, odchádzajú ľudia, firma nemá peniaze na výplatu či DPH. Čo vtedy robiť?

Samozrejmé je, že v takomto čase sa robia hlavne operatívne záchranné akcie. Ale hlavnou úlohou majiteľa firmy je aj v takýchto obdobiach ustrážiť dodrža­nie hlavnej stratégie a smerovanie cieľa svojej firmy. Majiteľ má byť ten, ktorý vnáša pokoj medzi ľudí, ako aj istotu, že všetko zvládnete a ste nasmerovaný zvíťaziť. Jeho riaditeľ, a často je to tá istá osoba ako majiteľ, zasa realizuje majiteľove plány. Úlohou majiteľa je roz­hodnúť sa, že to firma prežije, že vyjde z krízy ako víťaz a všade o tom hovoriť – hlavne pred podriadenými. Ak totiž najvyšší šéf sám neverí, že to firma zvládne, tak to vycítia aj jeho podriadení a padnú ešte nižšie vo svojej výkonnosti.

Neživte zlo

Je tu tiež otázka, ako je možné, že sa firma vôbec dostala do zlého stavu. Nič nie je náhoda. Nadávať na konkurenciu, štát či počasie je iba prejavom neschopnosti vidieť pravdu.

Ak firma pociťuje výraznú krízu na vlastnej koži, je to vždy, vždy a vždy zapríčinené rozhodnutiami majiteľa,  ktorý včas nespravil potrebné opatrenia alebo urobil zlé rozhodnutia. Napríklad zvolil zlý produkt firmy alebo – a to je najčastejšie – zvolil nesprávnu (alebo žiadnu) stratégiu získava­nia zákazníkov. Napríklad, ak chce firma pre­žiť z jedného či dvoch gigantických odberateľov, tak sa nemôže diviť, že je ako na špagátiku závislá od toho, ako sa darí jej zákazníkom.

Firma je ako loď plávajúca na oceáne. A kríza je búrka, ktorá potopí pre­hnité lode, malé loďky, imitácie a paródie lodí. Často sa ale stáva, že mizerným manažmentom sa po­topia aj zle riadené kvalitné lode.

Skutočná loď, ktorá je pevná, sil­ná, má všetko čo má mať a je ria­dená kompetentným personálom, prežije aj veľký hurikán. Podobne aj firma, ktorá má všetko čo má mať, zdravú kostru a štruktúru, má všetky časti a prežije takmer všetko. A majiteľ určuje štruktúru firmy, systém práce, výber ľudí, predaj, výrobu a podobne. Ak sa loď potápa, tak majiteľ vopred neodhadol, nevedel, alebo zanedbal to, ako vybudovať a prevádzkovať firmu. Je len ško­da námorníkov, strateného času a energie.

Predaj

Kríza firmy takmer vždy súvisí so zasta­veným predajom výrobkov alebo služieb firmy. Vtedy sa ukáže, v akom stave je firemný systém predaja. Či je postavený na vratkej nohe – iba na jednom geniálnom predajcovi (dosť často to je šéf firmy), na jednom dobrom kon­takte na odberateľa a podobne, alebo firma vie s ľahkosťou kedykoľvek pridať a získať množstvo nových klientov. Hlavnou aktivitou v predaji je prud­ko zvýšiť množstvo komunikácie so zákazníkmi. Listy, ponuky, telefo­náty, maily, návštevy – to treba zvý­šiť niekoľkonásobne. A po vyriešení krízy reorganizovať oddelenie predaja tak, aby sa takáto situácia už nemohla opakovať.

Financie

V krízových časoch človek úplne prirodzene šetrí. Netreba ale za­búdať, že zabezpečenie príjmu je pre prežitie firmy dôležitejšie ako drasticky šetriť. Šetriť treba stále, ale iba zo šetrenia sa prežiť nedá. Treba preto pre­jsť všetkých starých neplatičov, popohnať ich k úhrade, nájsť všetko čo sa dá, vyfakturovať to a rýchlo pýtať svoje peniaze.

Hlavnou zásadou pri šetrení je skutočne nekupovať nič, čo nie je životne nutné pre produkciu. U každého vynaloženého eura treba presne vedieť, ako sa do firmy vráti. Často sa zvykne aplikovať šetrenie na mzdách, či už prepustením nadbytočných pracovníkov alebo znižovaním odmien. Samozrejme, ak firma nemá prostriedky, tak ich nemá, nedá sa nič robiť. Ale celkovo sa to málokedy ukazuje ako ten pravý prostriedok na riešenie krízy. 200 000 ušetrených na mzdách sa kvôli znechuteniu pracovníkov môže prejaviť stra­tou miliónov na tržbách. Jedinou oblasťou, kde sa dvíhajú výdavky, býva oblasť marketingu.

Výroba

Každá firma má technickú časť, kde sa dovážajú alebo vyrábajú jej služby a to­vary. Tu treba dať veľký dôraz na kvalitu výroby. Pokiaľ sa aj malé chybičky zmenia na reklamácie, môžu firmu stáť milióny. Treba dokonale pozametať pred vlastným prahom. Vítané sú všetky nové ná­pady, ktoré zjednodušia a zefektív­nia dodávku. Určite treba skontro­lovať všetky nákupy či dodávky slu­žieb. Tu sa bežne nájdu obrovské rezervy, ktoré sú za normálneho stavu zamaskované, neviditeľné a nikto sa o to nestará. Ak v tomto stave klient niečo chce, dodáme mu to aj o polnoci alebo cez víkend.

Keď je kríza, nedávajú sa žiadne voľná. Práve naopak. Celá firma musí oveľa tvrdšie pracovať a každý musí byť na svojom poste až dovtedy, kým sa táto núdzová situácia nezmení na trvalé lepšie časy.

Kríza je vcelku pozitívna vec. Zbaví trh slabých a nekvalitných a donúti firmy urobiť si poriadok vo vlastných radoch. Kríza je pozitívna najmä pre tých, ktorí ju v zdraví prežijú. Buď­te medzi nimi.

Autor: Ladislav Pavlík (viac o autorovi sa dozviete TU)

Viac praktických informácií o manažmente získate v knihe „Ako fungujú úspešné firmy“

Foto: Pavol Kulkovský www.kulkovsky.com

Komentáre

Rubrika: Strategický manažment