Ako neprísť o priateľa pri spoločnom podnikaní

25. novembra 2013 | Pridal: Viac

652_1066344103196_3378224_n

Podnikáte alebo sa chystáte založiť si vlastnú firmu? Púšťate sa do nových projektov s novými ľuďmi? Práve to je ten správny čas, kedy si treba dávať pozor na zopár drobností, aby sa vaše podnikanie nestalo nočnou morou. Pokiaľ podnikáte sami, tak za všetko zodpovedáte sami. Minimalizujete riziko hádok, rozporov či nepríjemných situácii so svojimi spoločníkmi. Na druhej strane, z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že pokiaľ podnikáte dvaja alebo viacerí, vaša šanca vybudovať veľkú, prosperujúcu spoločnosť je väčšia.

Výber spoločníka nie je vecou náhody

Už pri samotnom výbere spoločníka alebo spoločníkov si dajte veľký pozor. Vyberte si človeka, ktorý má podobné zmýšľanie a pohľad na bežné veci ako vy. Pokiaľ ste workoholik a máte ťah na bránu, určite si za spoločníka nevyberte človeka, ktorý polovicu času trávi na kávičkách a druhú polovicu času sa sťažuje, ako veľa má roboty. Tak isto, ako je v každom obchodnom vzťahu nutné dodržiavať stanovené pravidlá, aj v podnikaní platí, že ak sa budete držať stanoveného, máte veľkú šancu, že budete úspešne fungovať mnoho rokov. Už v úvode podnikania je dobré si určiť, aké postavenie máte v spoločnosti vy a vaši spoločníci. Ak by sme sa mali pozrieť na príklad dvoch spoločníkov v spoločnosti s ručením obmedzeným, tou najdôležitejšou radou je nemať rovnocenné podiely. Pokiaľ máte v spoločnosti päťdesiat percent a váš spoločník má presne rovnako, je veľký predpoklad, že v budúcnosti dôjde k sporu, ktorý nebude možné vyriešiť, nakoľko vaše názory budú diametrálne odlišné. Väčšinou platí, že rozhodovacie právo má majoritný spoločník, teda v našom prípade niekto, kto by nemal 50, ale 51 percent. „Rozhodovacím právom“ sa rozumie právo prijať rozhodnutie v dôležitých otázkach, akými sú napríklad vstup na nové trhy, akvizície iných spoločností či úverovanie spoločnosti.

Rozhodovacie právo si ponechajte vo svojich rukách

V spoločnosti, kde je spoločníkov viac, môže byť situácia ešte zaujímavejšia, lebo spoločne rozhodujú tí, ktorí majú väčšinu. Zákony s touto situáciou niečím počítajú, no vždy je dobré zadefinovať rozhodovacie právomoci priamo v spoločenskej zmluve, keďže tá je primárnym dokumentom, ktorým sa zmluvné vzťahy vo firme riadia. Menšinoví vlastníci sú osobitnou kapitolou: spoločenskú zmluvu je možné nastaviť tak, aby rozhodovacie právomoci v kľúčových otázkach mali aj tí z nich, ktorí ani spoločne nemajú väčšinový podiel, ako je možné vidieť napríklad v štátnych podnikoch. Z praktického hľadiska však tento model neodporúčam. Preto si problematiku rozhodovacích práv vždy dobre premyslite, poraďte sa o možnostiach s advokátom a zvoľte tú možnosť, ktorá vám bude najviac vyhovovať.

Všetko vždy zaznamenajte písomne

Záverečná rada je tiež pomerne jednoduchá. Vždy, za každých okolností zaznamenajte každú udalosť písomne. Zavádzate nové postupy? Spíšte o tom smernicu. Podnikáte v stavebníctve a subdodávateľ neodviedol kvalitnú prácu? Reklamáciu pošlite písomne. Obchodujete s autami a zákazník reklamuje stále to isté, no vám sa chyba neprejavila? Spíšte záznam, dodržte lehoty a odpovedajte písomne. Zamestnanec porušil pracovnú disciplínu? Upozornite ho na to písomne. Reklamujete službu u telekomunikačného operátora? Neuspokojte sa s nahlásením na telefonickú linku, pošlite reklamáciu aj písomne. Nikto z nás papiere a byrokraciu neobľubuje, ale v konečnom dôsledku sú tým najlepším, čo máte po ruke. Keď nastane problém, dôkaz je na svete a máte sa o čo oprieť. Týmto spôsobom sa dá ľahko predchádzať sporom a pokiaľ k nim predsa len dôjde, máte niečo, čím sa pred súdom môžete obhájiť. Dodržaním týchto jednoduchých pravidiel sa vyvarujete problémom a budete mať väčšiu šancu spolupracovať s tými najlepšími spoločníkmi i zákazníkmi.

Autor: Peter Makovický, exekučná, s.r.o
Foto: Tomáš Benčík, https://www.facebook.com/tomasbencik/

 

Komentáre

Rubrika: Strategický manažment