Ako prijímať zmeny s úsmevom

19. marca 2014 | Pridal: Viac

Ako prijímať zmeny s úsmevomKaždý celok v tomto svete sa skladá z častí, každé obdobie z etáp, každý rok z ročných období. Aj rok vo firme má svoje obdobia. Tak, ako je v živote pre nás bežná jar, leto, jeseň aj zima, aj firma počas roka prechádza viacerými etapami. Ako dobrý hospodár, aj dobrý majiteľ vie, že počas firemného života nastávajú obdobia, kedy treba siať a sadiť, ak chce neskôr orať a žať. Kto týmto obdobiam rozumie dobre, vie sa na ne pripraviť a konať v predstihu tak, aby dosiahol svoje ciele.

 Majiteľ so sedliackym rozumom

V zásade je práca hospodára a podnikateľa v mnohom podobná. Kým hospodár používa sadenice, podnikateľ používa svoj marketing. Kým hospodár monitoruje nebo a pozorne sleduje počasie, my sledujeme signály trhu, citlivo vnímame zmeny a zameriavame náš marketing, reklamu, návštevy klientov i iné akcie tak, aby sme vedeli v pravý včas „zasiať“ dostatok budúcich tržieb.

Potom hospodár chodí na pole, polieva, trhá burinu, hnojí, okopáva a stará sa o budúcu úrodu. My budúcich klientov informujeme, voláme im, pomáhame, doplňujeme a upresňujeme ich informácie a vedieme ich tým správnym smerom.

Keď príde sezóna, podnikatelia aj hospodári musia byť pripravení, aby mohli včas a vo veľkom množstve oberať. Ak to nestihnú, veľa námahy môže vyjsť navnivoč. Ak sme málo siali alebo neodhadli počasie, možno budeme musieť veľa hladovať. Ideálne je, ak sa na poliach urodí dostatok úrody na to, aby bolo možné časť odložiť na zimu a do budúcna. Pritom nám musí zostať aj na ďalšie „sadenie“, aby sa cyklus mohol opakovať a rásť v množstve aj kvalite.

V ideálnom prípade tieto obdobia pre firmu vôbec nie sú citeľné. Je nastavená tak, že znalosťou týchto období „zaseje“ v danom období dostatočne veľa na to, aby mimo sezóny nepocítila úbytok a mala dostatok zdrojov na ďalšiu činnosť aj rozvoj. O tento stav sa pravdepodobne snažíme všetci.

Zmena je život

Tieto obdobia sa striedajú vo všetkých oblastiach života. Aj v rodine sú obdobia, kedy je potrebné viac dávať: svoj čas, pozornosť, trpezlivosť, empatiu, radu a podobne. Je to „sadenie“ budúcnosti.

Všetko, čo sme dali, sa nám po čase vráti, v dobrom aj v zlom. Dávať svoj čas a záujem deťom a partnerom je veľmi potrebné. Pokiaľ potom potrebujeme zabrať v práci a doma sme menej, oni čerpajú práve z toho, čo sme im venovali. Ak sme im svoju pozornosť nedávali, nemajú z čoho čerpať a je nepravdepodobné, že budú trpezliví a spokojní. Nebudú totiž vedieť, či sa toto obdobie niekedy skončí.

Každé obdobie v sebe skrýva pozitívne aj negatívne faktory. Aby totiž niečo nové mohlo prísť, musíme tomu urobiť miesto a to staré musíme pustiť preč.

Dobré veci zvyčajne plynú synchrónne, akoby samé od seba. Nevzniká tam tlak na zmenu, lebo dobré veci berieme úplne prirodzene, čas ich preveril a sú nám zvyčajne samozrejmosťou. To, čo treba zmeniť, sa obvykle hlási samé od seba nepohodou, narastajúcim tlakom a nervozitou.

Je zbytočné sa na to hnevať. Život predsa prežívame vždy trochu inak. Každá situácia, aj zdanlivo tá istá, má vždy iný tón, inú farbu, vidíme ju v inom svetle a do inej hĺbky. Tieto zmeny sú našou dobrou školou a v každej z nich sa dá nájsť dobro. Závisí to od nášho uhla pohľadu a toho, či sa chceme pohnúť, alebo chceme zotrvať v minulosti.

Vždy, keď človek dosiahne nejaký vrchol, je zmena potrebná. Ak zmenu nechceme a trváme na tom, že budeme žiť v minulosti, z kopca pôjdeme iba dolu. Môžeme však ísť aj ďalej, na ďalší vrchol, ktorý je nový a nepreskúmaný, a získať tak nový rozhľad.

Napríklad, ak viete, že vaša terajšia práca tiež nebude večná a viete, že raz príde zmena, už vopred viete aj to, čo iné by ste chceli robiť a sledujete informácie, užitočné a potrebné, aby ste aj po príchode tejto zmeny boli naďalej šťastní.

Majte jasno vo svojich plánoch 

Viete už, čo by ste chceli dosiahnuť tento rok? Viete to, aký krok musíte dosiahnuť každý mesiac, týždeň či deň, aby ste to dosiahli? Sledujete, či to napĺňate?

Ak nie, rozhodne to urobte! Stojí to za to. Sadnite si na hodinku-dve a vypracujte si dobrý plán, ktorého napĺňanie priebežne sledujte. Pri tom všetkom nezabudnite na svojich blízkych a ani na seba a svoj rozvoj.

To všetko si zahrňte do plánu a vytvoríte si tak podmienky pre pohodové vzťahy v každej oblasti. Svojej vízii a plánu sa s láskou venujte každý deň. Stane sa vašou súčasťou a zmena bude radostnejšia, lebo budete presne vedieť a cítiť, ako vám to ide a budete aj vedieť, čo urobiť, aby to išlo lepšie. Ak tomu dáte úprimnú a stálu pozornosť, jednoducho to bude fungovať.

Nikdy to však nebude fungovať, ak to človek bude robiť „povinne“ a nebude cítiť skutočnú potrebu zmeny, ale chcieť radšej ostať tam, kde je. Potom je dobré popremýšľať, prečo to nechce. Možno to nie je jeho cieľ a v skutku ho nechce. Možno je niečo v cieli nejasné a práve z toho má strach. A možno je tam niekde niečo, čo nie je „čisté“ a to mu bráni cieľ dosiahnuť. V každom prípade je dôležité byť skutočne stotožnený s tým, čo chcete a prečo to chcete.

Striedanie týchto etáp môže byť prirodzené a bezbolestné, keď o nich človek vie a nemá z nich strach. Vtedy žije tak trochu v budúcnosti, pozoruje správne signály a je na ne pripravený. Vopred vie, čo má urobiť, lebo s tým rátal. Prajem vám teda obdobia plné krásnych zmien, nových obzorov, naplnených cieľov a snov, po ktorých túžite. Viac časopise „Úspešní manažéri 2/2014“ 

Autor: Monika Ponická, SPIG, s.r.o
Foto: Jana Kvaltínová, www.janakvaltinova.blogspot.sk

 

 

 

Komentáre

Rubrika: Relax