Werner Frank: Staráme sa o čistú vodu pre ľudí na Slovensku a v Európe

4. februára 2016 | Pridal: Viac

WERNER FRANK (*1941) je zakladateľom, majiteľom a konateľom technologickej firmy Ekoservis Slovensko s.r.o. Veľký Slavkov, ktorá už dvadsaťpäť rokov prináša svojim klientom na Slovensku aj vo svete činnosti a technológie na úseku čistenia odpadových vôd a úpravy vôd. Do ich portfólia spadajú domové, komunálne i priemyselné čistiarne, bazény, špecializované čerpacie jednotky a zariadenia pre fyzikálnu úpravu vody, ale aj potrebné produkty a produkty pre vitálny život určené pre jednotlivcov. Rozprávali sa s ním MARCEL PAVLÍK a LADISLAV PAVLÍK.

Werner Frank (foto: Tomáš Benčík)

Werner Frank (foto: Tomáš Benčík)

Aká bola vaša cesta k vlastnému podnikaniu?

Som rodák z Vysokých Tatier, kde aj bývam. Po absolvovaní strednej priemyselnej školy strojníckej v Ružomberku a základnej vojenskej služby v Čechách, som sa zamestnal vo Východoslovenských vodárňach a kanalizáciách v Poprade. Vysokú školu som neskôr vyštudoval diaľkovo, počas šiestich rokov v Bratislave. Študoval som zdravotne – vodohospodárske stavby, ktorým sa venujem dodnes.

Počas mojej práce vo vodárenskej spoločnosti sme sa v rámci úloh Výskumného ústavu vodohospodárskeho v Bratislave zúčastňovali na riešení mnohých zaujímavých problémov pri navrhovaní nových technológií a systémov s cieľom zaviesť ich do praxe. Poprad bola najvyššie položená vodárenská spoločnosť na území Slovenska a práve tu sa overovali a pripomienkovali nové technológie pre prax do typových projektových riešení. Robilo sa testovanie, hodnotenie a oponentúra. Dá sa povedať, že takmer všetky nové vodohospodárske technológie na Slovensku prechádzali našimi rukami.

Nežná revolúcia urobila zmenu v mojom živote. Na konci roka 1989 som pracoval vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Košiciach na generálnom riaditeľstve, kde som zastával funkciu hlavného technológa pre odpadové vody. Všade naokolo panovala porevolučná eufória, počúvali sme rozhlas a robilo sa záverečné hodnotenie roka. Ked sme sa všetci lúčili so slovami, že sa tešíme na to, až sa uvidíme v novom roku, ja som sa vtedy prihlásil a povedal som: „Rád by som sa s vami rozlúčil, odchádzam, pretože od nového roku chcem urobiť zmenu, chcem si založiť vlastnú firmu.“ (Úsmev.)

V tom čase som mal takmer päťdesiat rokov a netušil som, čo všetko ma čaká. Ostatní sa ma pýtali, či som si to dobre rozmyslel, či som sa náhodou nezbláznil. Podvedome som to tak cítil a spontánne som sa rozhodol. Dodržal som svoje slovo, v r. 1990 som si vybavil živnosť a zriadil vlastnú firmu. Postupne sme sa vyvíjali spoločne so synom a ďalšími rodinnými príslušníkmi. Dnes sme firmou, ktorá má za sebou dvadsaťpäť rokov a zamestnáva cca 50 zamestnancov. Operuje aj na medzinárodnom trhu. Výška horizontu, ktorý sme dosiahli, je súbor nášho snaženia, zvýšeného úsilia prekonávať prekážky, nevzdať sa a byť úspešný. Keby som nemal dobré rodinné zázemie, nikdy by som to nemohol dosiahnuť. Nedávno som oslávil s manželkou päťdesiate výročie svadby. Spolu so synom Petrom a ďalšími členmi rodiny, ktorí boli mojou veľkou oporou, sme spomínali na začiatky a vývoj firmy do dnešného dňa. Nedávno sme zamestnali aj vnuka Iva a tak sa firma stala trojgeneračnou.  Pracovala u nás aj sestra a ďalší príbuzní. Dá sa povedať, že máme silnú rodinnú tradíciu.

Werner Frank (foto: Tomáš Benčík)

Werner Frank (foto: Tomáš Benčík)

Akým klientom sú vaše výrobky určené?

Pokiaľ by sme mali rozdeliť našu klientelu, sú to tri oblasti: súkromný sektor, teda jednotlivci, stavitelia a majitelia domov, komunálny sektor, teda mestá, obce a vodárenské spoločnosti, a priemysel, teda výrobné firmy a závody. Z pohľadu činnosti máme vo vienku, pôsobiť v regióne dlhodobo, riešiť potreby investorov a požiadavky stálych aj nových zákazníkov komplexne. Sme a chceme byť spoľahlivými partnermi pre každého, kto chce stavať, opravovať, intenzifikovať alebo rekonštruovať, kto chce riešiť problémy s odpadovou, úžitkovou, alebo pitnou vodou. Chceme pomáhať čoraz viac ľuďom, organizáciám a firmám, aby sme im boli vždy poruke.

Zároveň si uvedomujeme celospoločenskú potrebu nielen predávať výrobky a technologické celky, ale pomáhať i v oblasti vzdelávania a osvetovej činností. Preto robíme prezentácie, organizujeme rôzne školenia a semináre. Školíme nielen našich pracovníkov, ale aj pracovníkov investorov, vystupujeme na konferenciách a informujeme o najnovších poznatkoch, ako aj o úspešných realizáciách. Na jeseň predminulého roku sme prednášali na 8. bienálnej konferencii Odpadové vody na Štrbskom Plese o membránovej technológii. Na konferencii bolo prítomných vyše dvestopäťdesiat účastníkov. Zúčastnili sme sa so svojím príspevkom na 46. ročníku Konferencie vodohospodárov v priemysle v Liptovskom Jáne, ktorej sa zúčastnilo vyše sto technológov a ekologických pracovníkov. Robíme tiež pravidelné prezentácie v obciach a vo firmách a spoločnostiach, kde predstavujeme našu produkciu a činnosť. Chodíme aj na výstavy.

Sme hrdí na to, že môžeme ponúknuť komplexnú činnosť od navrhnutia riešenia, cez projekciu, zhotovenie produktu, dodávku, až po servis. Dokážeme splniť požiadavky legislatívy na technické riešenia, ako aj na dodržanie kvality vyčistených vôd, školiť pracovníkov a prezentovať túto činnosť na odborných konferenciách.

Zistili sme, že aby sme mohli ako firma dlhodobo prosperovať, Slovensko je pre nás malým trhom a preto sme expandovali do Poľska, Lotyšska, Litvy a Ukrajiny. O zahraničný obchod sa stará môj syn Peter a venuje sa obchodnej činnosti po celej Európe. Má svoje sídlo v Poľsku a vlastný tím ľudí. Úlohou nás ako matky je vymyslieť riešenie, naprojektovať ho, vyrobiť, dodať a zmontovať, aby zákazníkom dobre slúžilo. V našej firme pracuje kolektív mladých ľudí, ktorí majú svoje vízie a ciele, chcú pracovať. Vedia, že keď sa firme bude dariť, budú mať prácu, budú môcť uživiť seba a starať sa o svoje rodiny a viesť perspektívny život.

Akými hodnotami sa riadite pri práci s rodinou?

V tomto smere treba byť zásadový! Keď máme vo firme vybudovaný systém, tak je jedno, či je to bežný pracovník alebo rodina, každý ho musí dodržiavať. V prvom rade ho musí dodržiavať sám pán riaditeľ, lebo on je príkladom pre ostatných.

Práca s rodinou má veľké výhody. Rodina má väčšiu zodpovednosť a čím viac členov z nej pracuje vo firme, tým je to výhodnejšie. Rodina má vždy iný prístup k povinnostiam a aktivitám firmy ako zamestnanci. Bude pracovať bez ohľadu na to, či dostane odmenu alebo nie, či je po pracovnej dobe alebo nie a majiteľa vždy podrží. Spoločne, ako členovia rodiny, sme odpracovali množstvo hodín, sobôt a nedieľ a odšoférovali množstvo kilometrov. Takáto činnosť býva na úkor rodiny, venovania sa deťom a vnukom. Keď sa práca dobre zorganizuje a stanovia sa priority, dá sa to vyvážiť, môžeme dosiahnuť jedno i druhé. V rámci firmy organizujeme firemné dni, lyžovačky, spoločné stretnutia a posedenia. V našej rodine robíme pravidelné dve dlhodobo naplánované ročné stretnutia. Jedno je cez Veľkú noc, ako posledná lyžovačka a to druhé v auguste, letná aktivita, kde sa stretávame pri spoločnom tenise, plávaní, bicyklovaní, trekovaní. Je to spoločnosť o pätnástich až tridsiatich ľuďoch v trojgeneračnom až štvorgeneračnom zastúpení.

Werner Frank (foto: Tomáš Benčík)

Werner Frank (foto: Tomáš Benčík)

Prečo ste si za centrálny predmet vášho podnikania vybrali práve vodu?

Tu poviem myšlienku Leonarda Da Vinciho: „Voda má zázračnú moc. Je miazgou života.“ Prečo si myslíte, že to povedal maliar a vynálezca? Preto, že videl jej mnoho podôb alebo si mohol riediť farby a umyť štetce?

Vodu môžeme vnímať v rôznych skupenstvách ako mračná, dážď, sneh, ľad, ako stojacu a tečúcu, ako paru… Môžeme ju piť, znečistiť a opäť vyčistiť. Môžeme riediť kyseliny, zásady i lieky. Môžeme ju skladovať, môžeme ju ohriať, ochladiť, odparovať. Naše telo má viac ako 75 % vody, je proste fenomenálna.

Voda má svoju pamäť. Keď preteká prostredím obohacuje sa o pozitívne i negatívne vlastnosti. Preto vytvárajú rieky meandre – zákruty, ktoré sú prirodzenými smermi prírody, cez ktoré voda dostáva informácie a je do nej vháňaný život. Nebyť vody, nebola by existencia na zemi, nebola by tu žiadna tráva, zvieratá, stromy ani my, ľudia. Rovnako to funguje aj opačne, negatívne informácie , ktoré dostane z prostredia, si odnáša ďalej. Voda má nevyčísliteľnú hodnotu a preto je naším poslaním sa o ňu starať.

Aké sú v oblasti vodohospodárstva trendy budúcnosti?

Myslím si, že ďalší smer napredovania bude kráčať smerom k novým technológiám. K membránovej filtrácii a fyzikálnej úprave. Tým, že má voda také vlastnosti, už teraz ju dokážeme fyzikálne ovplyvňovať tak, aby vykonala tie činnosti, ktoré jej naprogramujeme. Vieme fyzikálne zmeniť jej pH, rýchlejšie ju ohriať, ochladzovať, vieme ju zbaviť nečistôt s menšími nákladmi. Vieme ju obohatiť za účelom liečby.

Foto: Tomáš Benčík

Komentáre

Rubrika: Príbeh podnikateľa