Zamestnávať ľudí už nie je starosť

28. mája 2015 | Pridal: Viac

Čo znamená niekoho zamestnať?

V médiách je Zákonník práce často prezentovaný ako strašiak. Z pohľadu zamestnávateľov vyzerá ako zákon, ktorý nadmerne chráni zamestnancov. Naopak, ich ľudia sa na tento zákon dívajú ako na zákon, ktorý dáva zamestnávateľom-podnikateľom nástroje, ako ľahko ukončiť pracovný pomer s „nepotrebným“ zamestnancom.

Z mojich dlhoročných skúseností môžem povedať, že Zákonník práce je len určitá norma, ktorej cieľom je vytvoriť príjemné a uspokojivé pracovné prostredie a korektné pracovné vzťahy. Pravidlá športov, ako napr. futbalu alebo hokeja, sú pre nás jasné a zrozumiteľné. Aj tieto právne normy môžu byť rovnako zrozumiteľné pre obe strany: ako pre zamestnávateľov, tak aj pre zamestnancov. No nie je to vždy tak! Podľa zákona o inšpekcii práce môže mať postih za porušenie Zákonníka práce výšku až 3.357,- EUR. Nie je presne určené, koľko zaplatíte za porušenie konkrétneho bodu. Záleží to od kontroly a od charakteru porušenia – či sa jedná iba o formálnu chybu, alebo došlo až k finančnej škode. V žiadnom prípade však neodporúčam riskovať a je vo vašom vlastnom záujme, aby ste tieto normy ovládali.

Ako s týmito právnymi normami pracovať

V prvom rade by mal zamestnávateľ mať jasno, akého zamestnanca a na akú pozíciu (pracovnú činnosť alebo druh práce) chce zamestnať. Musíte presne vedieť, aké má mať zamestnanec pracovné a vedomostné zručnosti. Zamestnanec chce vedieť niečo o firme, kde by rád pracoval: čím sa zaoberá, aké sú možné pracovné pozície a či niektoré z týchto pracovných pozícií sú preňho vyhovujúce. Tieto informácie môže získať priamo z firmy, z médií alebo aj od známych, ak tam pracujú. Dobrou vzájomnou informovanosťou sa obidve strany vyhnú prípadným nedorozumeniam a zbytočným stresom už pri prvom kontakte, akým je napríklad podpísanie pracovnej zmluvy. Často sa totiž stáva, že pri jej podpísaní nie je jasné, na akom mieste a za akých finančných podmienok má zamestnanec pracovať. Neskôr môže dôjsť k sporom, že to alebo ono nebolo dohodnuté. Pracovnú zmluvu treba chápať ako dokument, ktorý je rovnocenný napr. aj s obchodnou zmluvou: pri nej požadujeme, aby bolo jasné a zrozumiteľné, kto od koho nakupuje, čo nakupuje a za akých finančných a iných podmienok. Aj ponúknutie práce zo strany zamestnávateľa a poskytnutie pracovných zručností a vedomostí zamestnanca je určitý druh obchodu.

Určenie pracovnej pozície

Pri zadefinovaní pracovnej pozície je potrebné poskytnúť aspoň stručnú charakteristiku práce. Často v pracovnej zmluve stojí len slovo „predavač“. Ak sa firma zaoberá predajom viacerých druhov tovaru, je dobré, aby potenciálnemu predavačovi bolo jasné, aký druh tovaru bude predávať. Ušetríte si nepríjemné prekvapenia, pokiaľ nemá vzťah napr. k elektronickému tovaru. Niektoré pracovné pozície sú pomenované tak všeobecne, že vôbec nevystihujú, čo vlastne bude zamestnanec robiť. Ak je niekto prijatý na „administratívne práce“, nie je vôbec jasné, o aké administratívne práce ide a v akej náročnosti. Jedná sa len o zakladanie papierov do šanónov a ich archiváciu alebo niečo zložitejšie, ako je vystavovanie faktúr a vedenie účtovníctva? Dobre definovaný druh práce umožňuje presne určiť ostatné podmienky, ako napríklad mzdu zamestnanca a jeho minimálny mzdový nárok – minimálnu mzdu, ktorú by mal dostať za výkon svojej práce.

Foto: Tomáš Benčík

Foto: Tomáš Benčík

Ako určiť miesto výkonu práce

Existuje niekoľko spôsobov, ako určiť miesto výkonu práce. Samozrejme, záleží na tom, o akú firmu ide, čím sa zaoberá a kde všade má svoje prevádzky. Ak máte len jednu prevádzku, miesto výkonu je jednoznačné. Ak ich firma má viac (napr. predajňa hračiek, ktorá má predajne v Tescu a Kauflande), je potrebné určiť, kde bude zamestnanec vykonávať svoju prácu. Máte niekoľko možností. Ak bude mať ako miesto výkonu práce uvedenú predajňu v Tescu, mal by pracovať len tam. Predstavte si však, že všetci predavači z predajne v Kauflande ochorejú a potrebujete ich nahradiť niekým z Tesca. Potom je nutné miesto výkonu práce dočasne zmeniť. Druhou možnosťou je, že v kolónke „miesto výkonu práce“ jednoducho uvediete obidve prevádzky.

Je veľmi dôležité tieto veci so zamestnancom vopred dohodnúť. V praxi sa môže stať, že zamestnanec, ktorý má miesto výkonu v Tescu, odmietne ísť do predajne v Kauflande napríklad preto, lebo nechce cestovať a Tesco je v okolí jeho bydliska. Ako zamestnávateľ ho v tomto prípade nemáte právo preradiť na iné pracovisko bez jeho súhlasu. Riskujete napríklad aj to, že ak tohto zamestnanca predsa len preradíte a dôjde k pracovnému úrazu, poisťovňa nebude ochotná uznať poistnú udalosť, nakoľko sa udiala na inej adrese, než je uvedená v zmluve.

Čo presne sa myslí dňom nástupu do práce a mzdovými podmienkami

Deň nástupu do práce je dňom, kedy sa zamestnávateľ dohodne so zamestnancom, že nastúpi na svoje pracovné miesto a začne vykonávať druh práce, na ktorý bol prijatý. Mzdové podmienky sú najčastejšie určené priamo v pracovnej zmluve, no je možné ich dohodnúť aj formou platového dekrétu, dohodou o mzde alebo kolektívnou zmluvou. Ak ich teda dohodnete inak, nikdy to nezabudnite v pracovnej zmluve uviesť! Rôzne spôsoby odmeňovania pracovníkov ako aj definíciu toho, čo presne je mzda, si preberieme v budúcom čísle.

Gratulujem vám – ani ste sa nenazdali, no práve ste zvládli základné časti Zákonníka práce a viete správne určiť podstatné náležitosti pracovnej zmluvy. Prajem vám, aby práca s touto normou bola pre vás ľahká a zrozumiteľná a aby ste ju brali ako pomôcku pri vytváraní dobrých vzťahov medzi vami a vašimi zamestnancami. Želám vám, aby vaši ľudia mohli o vašej firme povedať, že u vás pracujú radi, nachádzajú vo svojej práci uspokojenie a sú šťastní.

Autor: Ing. Mária Pindrochová

 


Mária Pindrochová - Pracovné právo v malíčkuMária Pindrochová: Pracovné právo v malíčku

Chcete zaviesť poriadok v práci nadčas, mzdovom systéme či hmotnej zodpovednosti? Chcete mať konečne jasno v Zákonníku práce? Prečítajte si knihu: Pracovné právo v malíčku. Autorka Mária Pindrochová v nej zhrnula svoje praktické skúsenosti z oblasti pracovného práva. Kniha je prehľadne rozdelená do trinástich kapitol, ktoré pokrývajú celú oblasť pracovného práva od úvodného pohovoru do zamestnania, cez tréning a zaškoľovanie, hmotnú zodpovednosť, pracovný čas, mzdové i ostatné nároky zamestnancov i zamestnávateľov, až po pracovný poriadok a výpoveď.

Knihu si môžte objednať na tel. č.: 0908 772 604 alebo na emailovej adrese knihy@uspesnimanazeri.sk.

Cena knihy je 10€ s DPH / kus + poštovné.

Prejsť na objednávku »

 

Komentáre

Rubrika: Personalistika