Všetko vie! Tak kde je problém?

6. októbra 2015 | Pridal: Viac

Vedeli ste, že existuje niečo ako „škála vedenia“ – škála, ktorá ukazuje, čo presne ktorý človek vie? Je to veľmi zaujímavá škála, ktorá ukazuje rôzne „úrovne vedenia“ a to, ako sa osoba, ktorá na danej úrovni je, prejavuje. Prezradíme vám, na akej úrovni by mal byť zamestnanec, aby sa vám s ním dobre pracovalo.

Najvyššou úrovňou na škále vedenia je jednoducho VIEM. Je to stav, kedy má človek dostatok informácií, ktoré sú podložené jeho vlastným pozorovaním. Pokiaľ človek o nejakej oblasti vie toľko, že je na tejto úrovni vedenia, dosahuje v nej preukázateľne dobré výsledky. Túto úroveň dokáže dosiahnuť každý z nás, a často je to skutočne tak. Všade tam, kde ste si istí, že dokážete vytvoriť skvelý výsledok a štandardne tak aj robíte, ste na úrovni VIEM. Môže ísť o prípravu kávy, ale takisto povedzme predaj vášho produktu. Pokiaľ vždy, keď sa do tejto činnosti pustíte, je na konci skvelý výsledok, je to ONO.

Foto: Mária Švarbová

Foto: Mária Švarbová

Ako sa prejavuje človek na tejto úrovni vedenia?

Poznáte profesionálnych športovcov, umelcov alebo kolegov, ktorí svoju prácu zvládajú bravúrne a so skvelými výsledkami, pričom iným to pripadá ako malý zázrak? To sú ľudia, ktorí sú v danej oblasti na škále vedenia najvyššie. Zaujímavé je, že hoci sa na prvý pohľad zdá, že sú neomylní, dokonalí a bezchybní, neustále trénujú, zlepšujú a zaujímajú sa o všetko, čo sa danej oblasti týka.

Úroveň vedenia, ktorá je o stupeň nižšia, je VIEM, ŽE NEVIEM. Hoci to možno na prvý pohľad vyzerá ako „zlá správa“, v skutočnosti je to veľmi dobrá úroveň, lebo umožňuje ľuďom zlepšovať sa. To, že si človek uvedomuje, že mu chýbajú nejaké informácie alebo vlastná skúsenosť, znamená, že je iba krôčik od toho, aby si ich doplnil a „prehupol“ sa na najvyšší level.

Ako sa táto úroveň prejavuje?

Stretli ste sa už s niekým, kto sa úprimne chcel naučiť to, čo už vy dávno ovládate? Iste ste si všimli, ako veľmi sa pýta. Táto osoba hľadá spôsob, ako sa dostať na najvyššiu úroveň, a je vďačná za každú pomocnú ruku. Vďaka tomu sa jej to môže ľahko podariť! Pokiaľ máte takéhoto zamestnanca, jednoducho mu poskytnite možnosť doplniť si chýbajúce informácie alebo vlastné pozorovanie, a tým ho na tejto ceste nahor maximálne podporíte. S týmito ľuďmi je veľmi jednoduché pracovať a trénovať ich.

Tieto dve úrovne sú vo svojej podstate úrovňami duševného zdravia. Ľudí, ktorí sa vo väčšine oblastí pohybujú na týchto dvoch úrovniach, môžeme považovať za duševne najzdravších.

Najnižšiu úroveň vedomia nazývame MYSLÍM SI, ŽE VIEM alebo takisto NEVIEM, ŽE NEVIEM. Na tejto úrovni je osoba plne presvedčená o tom, že VIE, avšak na rozdiel od najvyššej úrovne o tom neexistujú nijaké dôkazy vo forme reálnych výsledkov. Toto je skutočne nepríjemná úroveň, lebo osoba verí, že robí veci správne tak, ako ich robí, a to napriek tomu, že namiesto dobrých výsledkov dosahuje zlyhania. Pokiaľ v živote človeka prevláda táto úroveň vedenia, zastavil svoj vlastný rozvoj.

A prejavy tejto úrovne?

Tu je možné využiť výraz „chrobák truhlík“. Je to osoba, ktorá všetko vie a nič nového sa už nemôže dozvedieť. Na prvý pohľad môže skutočne pôsobiť ako odborník a zámena s prvou úrovňou nie je vylúčená. Ale pokiaľ zameriate svoju pozornosť na výsledky tejto osoby v oblasti, o ktorej veľa „vie“, zistíte, že rozhodne nie sú výborné. Možno ste sa stretli s obchodníkom, ktorý odmietal všetky školenia a tréningy, lebo o predaji predsa vie všetko. To je v poriadku, ale prečo je potom tak hlboko pod plánom? Postoj tohto človeka je smutne odmietavý a sám si blokuje cestu k vlastnému rozvoju. S takýmito ľuďmi je náročné, občas dokonca až nemožné, pracovať.

Pokiaľ k vám na pohovor príde človek, ktorý hovorí: „O tejto oblasti neviem nič, ale chcem sa to naučiť“, je to omnoho lepšie, než keď pred vami sedí niekto, kto tvrdí, že už všetko vie, no jeho výsledky tvrdia opak!

 

Autor: Lucie Spáčilová, PERFORMIA, s. r. o.
Foto: Mária Švarbová, www.mariasvarbova.com/

Komentáre

Rubrika: Personalistika