Dobrá firma si zaslúži dobrý tím

15. februára 2017 | Pridal: Viac

Každý majiteľ má na začiatku podnikania sen, ktorý chce naplniť, víziu, v smere ktorej chce kráčať. Keď začína podnikať a zakladá svoju firmu, väčšinou je sám najlepší v tom, čo bude jeho firma robiť. Skôr či neskôr však objem práce začne narastať, majiteľ musí začať prijímať ďalších pracovníkov a firma sa rozrastá.

Keď do práce prijímate nejakého nového zamestnanca, pravdepodobne presne viete, na aké pracovné miesto ho beriete. Prvá skupina požiadaviek výberu je preto kvalifikačná. Zamestnanec musí vedieť, čo má na danom poste robiť, musí byť schopný samostatne vykonávať svoju prácu a v prípade potreby mať aj nutné vzdelanie. Je síce možné a často aj žiaduce nového pracovníka zaškoliť, avšak pokiaľ pracujete vo vysoko technických povolaniach, bez konkrétnej kvalifikácie sa nezaobídete. Napríklad, do autoservisu nemôžete zobrať niekoho, kto nerozozná prevodovku od bŕzd, za programátora nemôže ísť niekto, kto vidí počítač po prvý raz a v našej firme by vo výrobe nemohol pracovať človek, ktorý o potravinách nevie nič.

Druhú skupinu požiadaviek tvorí etický a morálny štandard uchádzača, jeho hodnoty a zásady. Na etiku človeka dávajte veľký dôraz obzvlášť pri výbere na vyššie pozície, ale podľa môjho názoru treba strážiť čestnosť všetkých zamestnancov – od pracovníka vo výrobe až po generálneho riaditeľa. Neetickí pracovníci rozkladajú tím bez ohľadu na to, na akej pozícii pracujú.

To, do akej miery je človek čestný, sa nie vždy dá vyhodnotiť hneď na pohovore. Niektorí uchádzači sú veľmi dobrí herci a povedia vám presne to, čo si myslia, že chcete počuť. V tomto smere vám vie veľmi dobre pomôcť ich životopis. Za varovný signál považujem to, ak sa v ňom nachádzajú „biele miesta“ – hluché obdobia, počas ktorých človek zdanlivo nerobil nič. Ak vidíte, že uchádzačove predošlé zamestnanie končí v roku 2009 a ďalšie začína až v roku 2011, spýtajte sa ho priamo na tieto dva roky. Čo robil medzi tým? Pracoval niekde načierno, že sa to bojí uviesť? Pri tejto otázke sa dajú pozorovať rôzne reakcie a môžete sa veľa dozvedieť.

Foto: Rudolf Baranovič

Foto: Rudolf Baranovič

Pokiaľ je životopis plný informácií a nič v ňom nechýba, ani to ešte neznamená, že je celkom pravdivý. Preto vám odporúčam položiť uchádzačovi nasledovnú otázku: „Vo vašom životopise uvádzate, že ste v rokoch 2005-2010 pracovali tam a tam. Môžete mi prosím povedať, kde si túto informáciu môžem overiť?“ A pozorujte reakciu. Mnoho uchádzačov už priamo v životopise uvádza kontakt na predošlého zamestnávateľa a tak by ste sa nemali ostýchať mu zavolať a overiť si pravdivosť informácií. To, čo sa dozviete, vám vie veľa povedať o etickom štandarde človeka pred vami.

Tretím kritériom je niečo, čo v našej firme voláme zameranie na produkt. Pod slovom „produkt“ máme na mysli výsledok práce daného človeka, niečo, čo je úplne dokončené a hodnotné. V skutočnosti je produkt to hlavné, na čom pri práci záleží, lebo zákazník vám zaplatí iba za dokončenú robotu. Keď si chcete kúpiť chlieb, nezaujíma vás, ako dlho bol pekár v robote, kde študoval alebo ako veľmi sa snažil – ak ten chlieb na konci nemá, na ničom z toho nezáleží. Preto uchádzačovi položte jednoduchú otázku: „Vo vašom životopise uvádzate, že ste v rokoch 2005-2010 pracovali ako servisný technik. Môžete mi povedať, čo bolo výsledkom vašej práce?“ A dobre ho počúvajte.

Testovanie tohto produktového zamerania mysle sme začali robiť iba nedávno a je to naozaj vynikajúca vec. Bohužiaľ, často prichádzame na to, že množstvo ľudí ani netuší, že by v práci mali vôbec mať nejaký výsledok. To, že na konci ich činnosti má niečo vzniknúť, je pre mnohých absolútne neznámym pojmom. Je to zaujímavý poznatok, ktorý úplne zmenil náš prístup k pohovorom.

Ak chcete ísť ešte viac do detailov, spýtajte sa uchádzača nielen to, čo bol jeho výsledok práce (produkt), ale aj koľko produkcie vytvoril a ako sa to meralo. Mnohí ľudia sú po tejto otázke doslova šokovaní, lebo keď predtým žiadny výsledok nemali, nevedia si celkom predstaviť, že by sa ich výkon mal merať. V našej firme ale fixné platy v podstate neexistujú a mzda každého pracovníka je naviazaná na jeho výkon, ktorý meriame veľmi presne – štatistikami. Každý vie, že jeho zárobok závisí výlučne na jeho výsledkoch, platové stropy neexistujú a keď sa bude snažiť, môže zarábať naozaj pekné peniaze. Je to veľmi dobrý a spravodlivý systém, ktorý šikovní ľudia vítajú.

Takže, pri pohovore sa snažíme zamerať na tri hlavné roviny: technickú (či je uchádzač vzdelaný a spôsobilý robiť danú prácu), etickú (či je čestný, hovorí pravdu a zdieľa naše hodnoty) a produkčnú (či si je vedomý toho, že má mať v práci výsledky, že sú požadované a budú merané). Okrem toho tiež sledujeme to, do akej miery je uchádzač stotožnený s cieľmi a hodnotami našej firmy. Na tomto bode nám záleží mimoriadne. Pokiaľ by to aj bol úspešný a výkonný odborník, ktorému by bolo ukradnuté zdravie našich zákazníkov a budúcich generácií, v našej firme by nemal miesto.

 

Článok je úryvkom z knihy Vladimíra Košina Nebojte sa siahnuť po hviezdach„.

Foto: Rudolf Baranovičwww.facebook.com/ruiger


Vladimír Košin

kosin

Nebojte sa siahnuť po hviezdach

Kniha Vladimíra Košina je vynikajúcim zdrojom inšpirácie pre každého podnikateľa. Obsahuje funkčné, praxou overené nástroje, ktoré môže ktorýkoľvek manažér výrobnej alebo obchodnej firmy použiť na to, aby jeho organizácia rástla a prekvitala.

Je zbierkou myšlienok slovenského podnikateľa, ktorý podniká v našich podmienkach a každý z postupov, ktorý ponúka, bol zaplatený a overený vlastnou skúsenosťou. Ak sa rozhodnete nastúpiť na svoju cestu k úspechu, je určená práve vám.

Knihu si môžte objednať na tel. č.: 0908 772 604 alebo na emailovej adrese knihy@uspesnimanazeri.sk. Cena knihy je 15€ s DPH / kus + poštovné.

Prejsť na objednávku »

 

Komentáre

Rubrika: Personalistika