Chcete dobrý tím?

31. júla 2014 | Pridal: Viac

Tomáš Benčík - PhotographyPošlite šéfa na rekreáciu!

 

Ktosi mi raz povedal, že ak si šéf nevie urobiť čas na to, aby aspoň raz do týždňa šiel na ryby, tenis či golf, určite nie je dobrý šéf. Áno, treba si oddýchnuť a jedným zo znakov šikovného šéfa je schopnosť veci zorganizovať tak, aby „fičali“ samy. S tým súvisí aj to, akých ľudí dokáže získať do svojho tímu.

 

Krok prvý: vytvárajte priestor pre dobrých ľudí

Jednou z príčin, prečo za šéfom prídu schopní ľudia, je ich dôvera v to, že práve on im vytvorí priestor, v ktorom budú môcť bezpečne pracovať a rásť. Veľkosť človeka sa dá určiť podľa veľkosti priestoru, v ktorom sa deje to, čo on chce, aby sa dialo.
Niekto bravúrne zvláda chod všetkého vo svojej kancelárii, ale už meter za ňou nedokáže uriadiť nič. No sú aj takí, ktorí dokážu zorganizovať predaj v celej republike či dokonca na celom svete. Pre niektorých šéfov je však aj schopnosť rozmýšľať v týchto dimenziách veľký problém.
Všetci veľkí šéfovia, ktorí riadia veľa ľudí, toto robia priam geniálne. Vytvoria priestor pre konkrétneho zamestnanca, stanovia mu pevné hranice a povedia mu, čo môže a čo nie. Dajú mu jasné úlohy, definujú mu pracovné postupy, dodržiavajú všetky firemné pravidlá (mzdové i ostatné) a umožnia mu žiť, tvoriť, pracovať a rásť. Ak vo firme navzájom zosúladia rôzne priestory, bude to efektívne fungovať.

Krok druhý: zorganizujte prácu

Schopní podriadení chcú vždy pracovať naplno. Nechcú byť znervózňovaní tým, že skladník poslal nesprávny tovar alebo fakturant zabudol vyfakturovať jednu položku. Jednoducho chcú prísť do prostredia, kde veci fungujú poriadne a kde sa môžu sústrediť na veľké výkony.
Pred budovaním tímu sa teda musíte stať dobrým organizátorom. Ak napríklad budujete tím na výrobu stoličiek, tak môžeme povedať, že budete potrebovať niekoho, kto bude nosiť objednávky o (predajca), potom iného človeka, ktorý bude posielať faktúry (fakturant), ďalšieho, ktorý bude nakupovať tovar do výroby (nákupca) a na záver niekoho, kto vyrobí potrebnú stoličku (stolár). Takže ak viete, že budete potrebovať týchto štyroch odborníkov (predajcu, fakturanta, nákupcu a stolára) a máte jasnú predstavu o ich fungovaní, môžete pristúpiť k náboru ľudí. Ale bez dobrého popisu práce, ktorého dodržanie je strážené vedúcim, nastáva chaos, schopní ľudia odchádzajú a tím sa rozpadá.

Krok tretí: buďte dobrým vodcom

Niekto sa narodí ako prirodzený vodca a niekto sa to musí naučiť. Faktom ale je, že na vedenie tímu treba v prvom rade byť veľkou osobnosťou. Musíte „mať na to“, aby ste mali veľkých ľudí. A na to nemá každý.
Mať vedomosti o práci je potrebné. Ale ten, kto nedokáže dopredu naplánovať prácu pre desiatich ľudí, kto si nedokáže predstaviť, kto má čo robiť a v akom poradí, kto nedokáže bez nervov vydať aj trikrát ten istý príkaz a trvať na jeho splnení, až kým práca nie je dotiahnutá do konca – tak takýto človek by nemal budovať tím. Bude šťastnejší ako radový programátor, predajca alebo fakturant.

Krok štvrtý: buďte čestný

Tím zložený z chamtivých darebákov nemáva dlhú životnosť. Ak ľudí spája iba honba za peniazmi, veľmi rýchlo sa začnú navzájom okrádať a končia ako zbojníci na šibenici.
Preto ak chcete získať čestných a etických ľudí, nesmiete si ako šéf dovoliť robiť škodlivé a nelegálne činy, ktoré odporujú morálke rodiny, spoločnosti alebo dobrým mravom. Ani by ste neverili, akú auru príťažlivej správnosti (pre tých správnych) môžete získať len tým, že nahlas požadujete čestný život vo svojom okolí, ale hlavne ho aj sami dodržiavate.
Žite život čestného človeka. A vybudujete firmu, ktorá bude stáť desaťročia na pevných základoch.

Viac článkov na tému vytvárania tímov nájdete v časopise Úspešní manažéri 07/2014.

Autor: Ladislav Pavlík
Foto: Tomáš Benčík, http://tomasbencik.com/

Komentáre

Rubrika: Personalistika