Chcete byť v práci slobodný?

26. januára 2017 | Pridal: Viac

Ani jeden podnikateľ si svoju firmu pravdepodobne nezakladá preto, aby v nej pracoval od svitu do mrku ďalších štyridsať rokov svojho života. Práve naopak: ideálne je, pokiaľ k sebe dokáže vybrať schopných, oddaných ľudí, ktorí sú ochotní a schopní vykonávať svoju prácu dokonale. Aby ale mohol tento cieľ dosiahnuť, musí ich vedieť motivovať, vydávať správne príkazy, odmeňovať… Inými slovami, musí byť dobrým vodcom.

Videli ste už niekedy nejakú firmu, kde nebol určený žiadny šéf? Ľudia síce chodili do práce, ale pokiaľ ich nikto neviedol, väčšinou dochádzalo k dvom možným scenárom. Pokiaľ boli vybraní zamestnanci skutočnými gaunermi, neurobili bez dohľadu nič. Chodili do roboty iba preto, aby si tam vypili kávu a pokiaľ nad nimi nikto nestál s bičom, nepohli ani prstom.

Našťastie, tento scenár nie je taký bežný. Nanešťastie, tento scenár, hoci negatívny, je omnoho menej ničivý ako to, čo sa deje častejšie. Väčšina zamestnancov by aj chcela pracovať a rozumejú tomu, že svoju výplatu dostanú iba za svoj výkon, ale pokiaľ ich činnosť nikto nekoordinuje, môže sa stať, že sa vyvinie extrémne veľa úsilia bez toho, aby to viedlo k nejakým výsledkom. Ľudia hekticky pobiehajú po firme, každý z nich je extrémne zaneprázdnený, míňa sa veľa materiálu, energie a času, no na konci nevzniká nič hodnotné. Ak táto situácia trvá pridlho, firme to čoskoro spôsobí veľkú katastrofu.

Dajte ľuďom niečo, o čo sa môžu oprieť

Ako z tejto neutešenej situácie von? Pokiaľ chcete byť vodcom s funkčnou firmou a zamestnancami, ktorí vedia, čo robia, jediným riešením sú kvalitné písomné smernice.

Keď nejakú firmu zakladáte, začínate na zelenej lúke: vy sám ste svojím prvým zamestnancom. Nemáte nikoho, koho by ste mohli viesť, nikoho, komu by ste mohli delegovať pracovné úlohy a všetko je na vašich pleciach. Postupom času, ako rastiete a prijímate nových ľudí, často zistíte, že na mnohé činnosti vo firme ste ten najväčší odborník.

V tomto bode sa láme rozdiel medzi múdrym a neskúseným vodcom. Ak ste neskúsený, tak budete svojich ľudí používať iba ako pomocnú pracovnú silu, ktorá vám čas od času s niečím pomôže. Ale ak ste šikovný a múdry, budete už od začiatku spisovať a štandardizovať všetky svoje pracovné postupy a úspešné akcie. Môžete ich dokonca nahrať, aby aj priemerne inteligentný človek mohol jednoducho pochopiť, o čo ide (filmy bývajú omnoho zrozumiteľnejšie ako písaný text, najmä pri manuálnych alebo odborných činnostiach) a pokračovať vo vašej práci. Tým, že si prečíta, čo ste napísali a pozrie, čo ste nakrútili, by preňho malo byť jednoduché získať aspoň základné znalosti, ktoré potrebuje pre výkon svojej práce. Nenúťte každého nového človeka, ktorého prijmete, aby nanovo vymýšľal teplú vodu! To je niečo, čo robia iba tí najhlúpejší vodcovia. Požadujú od ľudí nemožné a hádžu ich do hlbokej vody bez akéhokoľvek tréningu. Naopak, múdry vodca sa snaží každému človeku umožniť, aby jeho prácu robil rovnako dobre ako on. A dokonca aj v čase, kým ešte danú prácu vykonávajú sami, si k nej vždy zavolajú niekoho ďalšieho, aby sa práci priučil a potom na ňu dohliadajú.

Foto: Rudolf Baranovič

Foto: Rudolf Baranovič

Buďte odborníkom

To najkrajšie na tom, keď viete svoju prácu robiť dokonale, však z pohľadu vodcovstva nie je vaša schopnosť spisovať smernice. Najmä v začiatkoch je omnoho dôležitejšia vaša schopnosť skontrolovať, či človek, ktorému ste túto prácu zadali, ju robí dobre. Ak to tak náhodou nie je, okamžite môžete nastúpiť a uskutočniť nápravu. Pokiaľ ale o tejto práci neviete nič, môže sa stať, že váš podriadený urobí chybu a vy o tom nebudete mať ani páru. Možno sa budete dívať na úplnú katastrofu bez toho, aby ste to vôbec vedeli! Takisto platí, že šéf, ktorý sa v práci nevyzná, môže podľahnúť rôznym „logickým“ argumentom ohľadne toho, prečo sa nejaká práca nedá urobiť. Jedine vlastné skúsenosti vás vyzbroja skutočne použiteľnými vedomosťami. Šéf, ktorý vie, čo robí, môže v najhoršom prípade zamestnancovi povedať: “V poriadku, prosím ustúp. Ukážem ti, ako sa to robí.”

Dobrý líder nevedie svojich ľudí silou, ale príkladom. Toto je v skutočnosti ten najlepší spôsob, ako si budovať autoritu. Pokiaľ vám nejaký manažér prikáže, aby ste urobili niečo, čo sám urobiť nevie, veľmi hlboký dojem to vo vás nezanechá. Na druhej strane, pokiaľ niekto dokáže robiť svoju prácu ešte lepšie ako vy, pravdepodobne ho budete aj viac rešpektovať. Prvým predpokladom dobrého vodcovstva je vaša odbornosť.

Dovoľte ľuďom zašpiniť sa od roboty

Byť dobrým lídrom je pre každého schopného človeka výzva aj z iného dôvodu, než len kvôli odbornosti. So svojimi technickými znalosťami väčšina ľudí problém nemá, ale viete, na čo sa v skutočnosti sťažujú zamestnanci, keď tvrdia, že majú „zlého šéfa“? Väčšine z nich prekáža to, že im ich šéf – a to myslím úplne vážne – nedovolí robiť svoju prácu!

Ak chcete byť dobrým vodcom, musíte byť schopný dovoliť aj menej schopným ľuďom robiť prácu, ktorú by ste vy robili lepšie, a to bez ohľadu na to, ako veľmi vás to bude „trhať“. Mali by ste byť schopný to vydržať a snažiť sa im pomôcť, aby sa zlepšili namiesto toho, aby ste im to jednoducho vytrhli a urobili všetko sám.

Ľudia nemajú radi (ba niektorí až nenávidia), keď im niekto sústavne hovorí, čo a ako majú robiť. Pokiaľ ste niekoho zaškolili do vami spísaných smerníc a on sa nimi skutočne riadi, a to najlepšie, ako vie, tak iba to, že to viete urobiť lepšie, rýchlejšie alebo efektívnejšie, ešte nie je dostatočný dôvod na to, aby ste niekomu „liezli do kapusty“ a urobili celú prácu zaňho. Zakaždým, keď zamestnancovi zoberiete jeho robotu, lebo ju viete urobiť lepšie, znížite u vášho podriadeného pocit osobnej zodpovednosti a sebaúcty. Vlastne mu tým dokazujete, že je pre vás nepotrebný. Prečo by vás potom mal rešpektovať a poslúchať vás? Veď pokiaľ zaňho zakaždým vyriešite všetky problémy s počítačom, ktoré sa na ňom vyskytnú, prečo by sa vôbec mal naučiť ich zvládať? Šéf zostane až do konca života hlavným riešiteľom problémov!

Správny postup je naučiť človeka, čo by mal robiť a ako by to mal robiť, určiť mu dohľad a nechať ho pracovať. A pokiaľ to nefunguje, zasiahnite a vykonajte nápravu, ale za iných okolností dovoľte ľuďom pracovať, ako najlepšie vedia, dokonca aj za tú cenu, že si obijú kolená. Viem, že je to niekedy omnoho ťažšie ako urobiť to celé sám. A viem, že ste dobrý človek a že je vám ľúto, ak sa niekto trápi s niečím, čo by ste vy vyriešili za dve minúty. Ale tak či onak platí, že iná cesta k dobrému vodcovstvu neexistuje. Budete len taký veľký vodca, akí veľkí budú ľudia pod vami. A pokiaľ v súčasnosti dovolíte druhým ľuďom, aby si urobili svoju prácu, budete mať v budúcnosti slobodu.

Autor: Marten Runow, Performia International, www.performia.net
Foto: Rudolf Baranovič, www.facebook.com/ruiger

 

Komentáre

Rubrika: Personalistika