Ako viesť seba a druhých ku krásnej budúcnosti

6. decembra 2016 | Pridal: Viac

Pod slovom vodca si väčšina ľudí predstaví známe osobnosti, akými sú napríklad Nelson Mandela, Temϋdžin – Džingischán či dokonca Adolf Hitler. Čo mali títo muži spoločné, že sa s nimi spája oslovenie vodca? Podľa mňa to bola silná idea, ktorá mala (aspoň oficiálne) slúžiť na zlepšenie života veľkej skupiny ľudí.

To, nakoľko bolo naplnenie týchto ideí a cieľov úspešné, je podľa mňa závislé od účelu: prečo to chceli a robili. Podľa toho totiž volili spôsob a cestu k dosiahnutiu výsledku. A preto bol aj ich výsledok vždy ovplyvnený účelom, tým povestným „prečo“, a nielen krásou ich idey.
Keďže nie som na poste vodcu národa, moje úvahy vychádzajú zo skromnejšej skúsenosti vedenia skupinky ľudí. A v tomto majú mnohí z vás skúsenosti omnoho väčšie, preto je tento článok len mojou úvahou.

Rozhodujte sa podľa najväčšieho dobra

Úspešnosť vodcov podľa mňa závisí ešte od ďalších faktorov. Človek musí skutočne rozumieť tomu, čo chce dosiahnuť – rozumieť procesom, ktoré sa dejú pri dosahovaní cieľa, ale aj ľuďom, ktorí ho obklopujú. Čím väčší dosah má jeho cieľ, tým viac potrebuje rozumieť „masovým pravdám“ skupín ľudí, ktorí ho obklopujú. Vodca je schopný mať pod kontrolou všetky tieto procesy a je schopný zabezpečiť všetky činnosti vedúce k cieľu.

Takisto, vodca svojím konaním spôsobuje zmeny. Pri zmenách niečo staré zaniká a niečo nové vzniká. A keďže okruh dosahu vodcu môže byť dosť veľký, je potrebné vedieť, aké budú mať tieto činnosti dôsledky. Ak sa napríklad vodca rozhodne vybudovať cestu pre zásobovanie domorodcov potravinami a liekmi v pralese a pritom možno vyhynú posledné exempláre rastliny, ktorá môže vyliečiť napríklad rakovinu či AIDS, bolo to dobré? A pre koho to bolo dobré? Pre domorodcov? Podľa mňa nie, keďže domorodci majú svoju kultúru a spôsoby zásobovania, liečenia a žitia. Prebytky našej spoločnosti ich šťastnejšími neurobia a hlavne nie nasilu. Mnohí domorodci radšej položia život, než by mali nejakú asfaltovú cestu, čo ničí prírodu súvisiacu s ich chápaním duchovnosti. Komu teda táto idea poslúži? Stavebnej spoločnosti, obchodníkom s potravinami a liekmi, priekupníkom… Preto je účel, to jest dôvod, prečo to robím, taký dôležitý.

Okrem dobrého účelu je dôležitý aj spôsob a etické pravidlá, ktoré pri dosahovaní cieľa chcem dodržať. Mne osobne nie je blízka efektivita a rýchlosť dosiahnutia za každú cenu. Sú ceny, ktoré nie som ochotná „zaplatiť“. Pokiaľ je cenou len dočasná dezorientovaná nespokojnosť ľudí, ktorá sa stratí, keď ľudia spoznajú dobrý cieľ a stane sa im známym aj dobrý výsledok a jeho dôsledky pre nich (ktoré by mali byť dobré skutočne pre nich), tak to považujem za primerané a prirodzené. Ak je však cenou konečného výsledku poškodenie slobody, dôstojnosti či dokonca zdravia, životov a prírody, ja osobne by som do takýchto cieľov nešla.

Foto: Helena Kurusova

Foto: Helena Kurusova

Ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva

Z mojej skúsenosti viem, že človek vždy žne to, čo zasial. Vždy, skôr či neskôr, musí prežiť a pochopiť to, čo robí a tvorí, dobré aj zlé. Ak veríte v mnohé životy, iste viete, že v budúcom vás čaká to, z čoho sa teraz vykúpite smrťou. A ak veríte len v jeden život na tejto Zemi, tak to, čo vytvoríte, budú zažívať vaše deti a vnúčence. A keďže dosah vodcov môže byť skutočne veľký, zvážte všetky príčiny a následky. O tom je zodpovednosť – poznať odpoveď a vedieť, čo s tým.

Ak by som mala byť vodcom, zvažovala by som aj tieto dopady svojho konania. Prečo? Pre veľkú moc, ktorú vodca má. Vie meniť svet a preto je dôležité, aby ho menil k lepšiemu, nie však len pre prospech jednotlivca, či malej skupiny a na úkor celku. S dobrými cieľmi a účelom vie vodca dosahovať krásne výsledky pre svoje okolie a svet. Vie ho urobiť krásnym, zdravým, životaschopným, spokojným, šťastným – môže toto všetko a omnoho viac. A je skvelé, keď vodca ide týmto smerom. Ba čo viac, vie nadchnúť ďalších ľudí, aby robili to isté. Šíri kruh možností cez svojich priaznivcov, získava masy.

Keď je cieľ dosiahnutý, vodca už zvyčajne má mnoho ďalších vízií a cieľov. To je jeho úloha, viesť ľudí k cieľu. Preto zvyčajne už nebýva taký úspešný v spravovaní a riadení dosiahnutého výsledku a je dobré, ak na toto spravovanie a riadenie dosadí správnych, kompetentných ľudí, ktorí rozvíjajú jeho ideu. On potom vedie ľudí za ďalšími cieľmi, lebo to je jeho post.

Snívajte veľké sny

Poznám mnohých skvelých ľudí, ktorí si často ani neuvedomujú, akými skvelými vodcami sú. Prirodzene k nim inklinujú ľudia, chcú s nimi tvoriť. Mnohí vodcovia sami seba ako vodcov nevnímajú, ale vždy vnímajú svoje „poslanie“, ktoré má poslúžiť ľuďom k zlepšeniu niečoho dôležitého. Vedia, že toto poslanie musia naplniť, že to nemá kto urobiť za nich. Žijú svojím poslaním, je pre nich prvoradé. Títo ľudia bývajú inšpiráciou pre mnohých. Nehrajú sa na vodcov, len proste napĺňajú svoje poslanie a vedú k tomu aj ľudí, ktorí sa k nim chcú pridať.
Raz som počula názor, že ľudia si často dávajú malé ciele. Niečo pravdy na tom je: často máme sklon vybrať si ľahšie splniteľnú cestu, niečo, čo poznáme. Pravdou však je podľa mňa aj to, že ak niečo dokážeme v malom, dokážeme to aj vo veľkom. Ak sme dokázali v malom dosiahnuť, že naše sny sa napĺňajú, meníme svoje okolie a ľudí okolo seba, určite to dokážeme aj vo väčšej miere.

To, ako vyzerá svet teraz, sa týka nás všetkých. V každom z nás je vodca. Vedieme svojich blízkych (a oni zasa nás, každý v niečom inom), vedieme svoje tímy, dosahujeme svoje sny a ciele. Možno by sme sa mali zamyslieť, aký svet by sme chceli mať a čo pre to môžeme urobiť. A to každý z nás. Nečakajme, že „oni“ urobia svet podľa našich predstáv, že naše sny zrealizuje niekto menom „sa-to“ a „samo“. Moc realizovať svoje sny máme predsa my sami. A keď zdvihneme oči vyššie od nášho stola jedálenského, stola pracovného, od svojho domu či svojho podniku, zrazu zistíme, že svet okolo nás naše sny a ich realizáciu potrebuje. A kto, ak nie my, a kedy, ak nie teraz?

Preto vám prajem, aby ste snívali veľké sny a tvorili veľké a krásne plány a aby ste boli schopný ich zrealizovať rýchlo a dobre. A aby ste znovu mali ďalšie a ešte krajšie sny a vytvárali nimi krásny, šťastný svet.

Autor: Monika Ponická, SPIG, s.r.o., www.spig.sk
Foto: Helena Kurusova, www.helenakurus.sk

 

Komentáre

Rubrika: Personalistika