Ako sa do hory volá, tak sa kolega ozýva

12. augusta 2015 | Pridal: Viac

Keby sa ma niekto spýtal, čo ma motivovalo k podnikaniu, odpovedala by som jednoducho: sloboda, ktorú táto práca poskytuje. Aj jeden človek dokáže ovplyvniť veľa a prispôsobiť aspoň kúsok sveta svojim predstavám.

Pri podnikaní sa človek stretáva so zaujímavými ľuďmi, ktorí sú schopní a ochotní zmeniť veci k lepšiemu, ak cítia správnu motiváciu a zmysel. Vaša pozícia vám umožňuje inšpirovať mnoho ľudí k tomu, aby zaujali lepší a pozitívnejší pohľad na život – ak konáte úprimne.

Úprimnosť bez hranej masky

Každý človek dokáže vycítiť, či žijete tým, čo rozprávate. Vaším konaním dokážete dvíhať ľudí nahor – nie nasilu, ale tým, že im idete dobrým príkladom. Ľudia sa radi cítia dobre a ak sa vy vonkajšími okolnosťami nenecháte stiahnuť dolu (a to je možné dosiahnuť napriek takmer čomukoľvek, čo sa okolo vás deje), automaticky sa naladia na vašu „vlnovú dĺžku“ a budú vás nasledovať. Ak cítia váš skutočný záujem a snahu nezištne pomôcť, z ich správania sa stratia tŕne obrany a budú sa pri vás cítiť dobre a bezpečne. Radi s vami budú spolupracovať, hoci vonkoncom nemusíte byť najlacnejší. Podmienkou však je, že vaše úmysly sú čisté, úprimné a nie iba hraná maska, ktorú si nasadzujete každý deň.

Týmto spôsobom je možné ovplyvniť nielen vašich zákazníkov, zamestnancov či odberateľov, ale aj dodávateľov, rodinných príslušníkov, dokonca aj domácich miláčikov a takmer všetko, čo žije vo vašom okolí. Na každom poste v akejkoľvek firme totiž sedia ľudia, ktorí majú emócie, nie roboty so sériovým číslom a prísnym programovaním. A hoci sa emócie môžu u jednotlivcov prejavovať viac či menej, pre každého z nás je radosť vždy radosťou, hra hrou, spokojnosť spokojnosťou a žiaľ žiaľom. Je vo vašom záujme, aby ste vy ako manažér (a následne vaši ľudia) zostávali po väčšinu dňa v oblasti kladných emócií. Prečo? Odpoveď je jednoduchá: ak vy konáte s nadšením a úprimnou radosťou, vaším príkladom k tomu dokážete priviesť aj iných. Práca potom bude skutočne zábavou a prekonávať prekážky bude omnoho menej náročné.

Keď sme s bývalými spoločníkmi začali mať rozdielne názory a chceli sme sa rozdeliť, mali chvíľkové tendencie riešiť komunikáciu v hneve a kriku. Keď som reagovala s porozumením v dobrej emócii a len s faktami, nepustilo ich to do negatívnych emócií a dohodli sme sa nakoniec v dobrom. Dodnes si občas vzájomne radíme, v prípade potreby si vieme pomôcť. A to je na rozídených spoločníkov skvelé, nie?

Foto: Tomáš Benčík

Foto: Tomáš Benčík

Kameň hodený do vody

Mnohí z nás sa v tejto snahe nestratiť úsmev možno cítime ako osamotení vojaci v poli, no nikdy to úplne neplatí. Tento svet je svetom akcie a reakcie, príčin a následkov a preto sa žiadny skutok či myšlienka nemôže stratiť. Každý čin je možné prirovnať ku kameňu hodenému do vody – na hladine sa okamžite začnú tvoriť kruhy a hoci kameň klesá smerom ku dnu, kruhy sa šíria ďalej. Veľkosť kameňa, ktorý na hladinu dopadne, určuje to, či budú mať kruhy veľký alebo malý záber: ak vykonáme nejaký „kameň“ s presným zámerom a presvedčením, kruhy sú väčšie, ako keď len znudene rozčeríme hladinu malou skalkou. Naše konanie malo mať zmysel, či presnejšie, jasný účel: každý náš čin musí byť vykonaný s konkrétnym zámerom. Pokiaľ človek vytrvalo kráča svojím smerom a od tohto účelu sa neodchýli, tak podľa vesmírnych zákonitostí, kde rovnorodé priťahuje rovnorodé, postupne začne pre svoj zámer nachádzať čoraz väčšiu podporu ostatných. Vždy platí, že spoločne dokážeme viac.

Ako príklad viem uviesť jedného z našich najväčších klientov: zástupkyňa tejto firmy po úprimnom rozhovore, vysvetlení všetkých nejasností a našich silných aj slabých stránok prestala vidieť prekážky v tom, aby nám na naše zákazky dávali zálohy. Dokázala presvedčiť aj svoje vedenie a doteraz sme jediný, kto od nich zálohy dostáva. Naša dodávka pre nich je tak o to rýchlejšia a flexibilnejšia a okrem toho nám ich stavbyvedúci sami hlásia, kedy je najlepšie so stavbou začať. Ak aj na stavbe vznikne nejaký nedostatok (zlý prívod a podobne), riešime to spoločne, bez zákerností, otvorene a čo najviac spravodlivo pre obe strany. Z takej spolupráce majú dobrý pocit obidve strany a diela, ktoré sme spolu dokázali postaviť, sú skutočne nádherný kus práce.

Za dobrotu dobrota

Možno sa vám zdá, že predošlé riadky majú s podnikaním spoločné iba málo. Avšak práve osoba podnikateľa je autoritou a mienkotvorným človekom, ktorý drží celú firmu v chode. Je preto veľmi dôležité, s akými emóciami, účelmi a zámermi majiteľ podniká. Mnohí sa ako najprv dívajú na peniaze, no tie by mali byť dôsledkom ich konania, nie jeho príčinou. S týmto názorom nemusí súhlasiť každý, no tým najšťastnejším ľuďom sa žije lepšie, keď zmyslom ich konania je pomoc, nielen zárobok. Pomocou ostatným nikdy neochudobníte seba, hoci sa to niekomu môže na prvý pohľad zdať. Skutočná pomoc sa vám vždy vráti.

S vašimi emóciami a zámermi súvisí aj to, ako prežívate všedné chvíle. Každý z nás už zažil to, že keď konáme s radosťou a čestnými úmyslami, malé zázraky sa dejú pravidelne a nijaká prekážka sa nezdá byť neprekonateľná. Nehovorím o teóriách: iba v mojej praxi som na vlastnej koži zažila tisíce príkladov, kedy sa veci vyriešili naozaj zázračne a vonkoncom to nebola otázka peňazí. A pokiaľ predsa len dôjde k chybe alebo zakopnutiu, namiesto vzájomného obviňovania sa vám podarí dosiahnuť skutočnú nápravu. Navyše, človek, ktorému takto pomôžete, sa navždy stane vaším priateľom.

Preto v živote rada veľa dávam. Mám tú česť denne sa stretávať a spolupracovať s úžasnými ľuďmi, ktorých práca prekonáva zázraky na dennom poriadku. Pokiaľ k nim prispejete, život vám to mnohonásobne vráti.

Autor: Monika Ponická, SPIG, s.r.o., www.spig.sk

Foto: Tomáš Benčík, www.tomasbencik.com

 

Komentáre

Rubrika: Personalistika