Ako pre človeka nájsť to najlepšie miesto vo firme

27. októbra 2016 | Pridal: Viac

Všetko, čo poznáme, hmotné aj nehmotné, má svoju štruktúru – zloženie. Látka šiat, čo nosím, má štruktúru tkania, jej nite majú štruktúru viazania či pletenia vlákien, a aj samy vlákna majú svoju štruktúru. Aby šaty boli pekné a presne podľa môjho vkusu, súbor týchto štruktúr musí mať mnou požadované vlastnosti a účel.

To isté podľa mňa platí aj o osobnosti človeka. Zloženie a usporiadanie jeho tela, jeho zovňajšku, vlastností, jeho skutkov, tu všade sa dá nájsť zloženie – štruktúry, ktoré tvoria celok. Našu sympatiu či nesympatiu určuje to, nakoľko sa celok približuje nášmu rebríčku hodnôt, tomu, čo chápeme ako dobré a správne, či naopak, ako nesprávne.

Každý člen musí pomáhať

Myslím, že podobné je to aj so skupinou ľudí. Zloženie jednotlivých ľudí a ich osobnostných vlastností určuje, aká táto skupina bude. Platí to nielen pre pracovné skupiny, ale aj pre záujmové, spoločenské či rodinné.

Skupina ľudí je podľa mňa funkčná iba vtedy, keď aktivita jednotlivých členov skupiny smeruje k lepšiemu vzájomnému prežívaniu jednotlivých členov, ako aj skupiny ako celku. Ak je v skupine zrejmá úloha jednotlivých členov a oni ju plnia, skupina funguje a je životaschopná. Napríklad v rodine je rozdelené, že otec nosí nákup, mama z nákupu navarí a deti umyjú riad a vynesú smeti, prípadne, že otec opraví skrinku, mama operie, deti sa pripravia do školy a tak ďalej. Pokiaľ členovia skupiny (rodiny) súhlasia so svojimi úlohami a plnia si ich, rodina funguje dobre, dobre sa cíti, rada trávi spolu čas práce aj zábavy. Pokiaľ sa ale niečo zmení a člen rodiny prestane plniť svoju úlohu, štruktúra rodiny sa mení a je v kompetencii skupiny – rodiny, či táto zmena bude prínosom, alebo nie.

Príkladom môže byť aj to, že keď syn doštudoval, našiel si prácu a nestíha už chodiť pomáhať starkej na hospodárstvo. Túto situáciu je možné vidieť očami nahnevanej starkej, že nerobí, ako predtým. Ale je možné ju vidieť aj očami syna, ktorý chce stáť na vlastných nohách, založiť si svoju rodinu, mať svoje „hospodárstvo“. Štruktúra rodiny sa tým začne diametrálne meniť.

Ak rodina vyrieši adekvátne pomoc starkej aj osamostatnenie syna, môže zmena byť prirodzeným rozrastením a posilnením rodiny vo všetkých ohľadoch. Ak sa rodina nedohodne, je možné, že v nesúhlase sa rozdelí na menšie skupinky. Nemusí to však byť chybou, ak v rodine funguje vzájomná tolerancia a komunikácia. Z toho mi vyplýva, že je dôležité poznať všetky úkony, mať určené, kto ich urobí a akým spôsobom, pričom jednotliví ľudia musia byť v súhlase so svojimi úlohami.

Foto: Helena Kurusova

Foto: Helena Kurusova

Firemná štruktúra je nástroj prosperity

Aj firmu tvoria skupiny ľudí. Ak by sme ju prirovnali k šatám zo začiatku článku, museli by sme najprv vedieť, aké šaty chceme, ako majú vyzerať a aký účel budú plniť. Potom musíte zistiť, čo všetko potrebujete, aby také boli, aký strih – imidž, akú látku – technológiu, aký vzor – kvalitu, aké diely – oddelenia, aké nite – vedúci oddelení, aké vlákna – pracovníci, ale aj to, čo šaty drží pokope, to jest šitie – smernice pre ľudí.

To všetko, veľmi zjednodušene povedané, tvorí štruktúru firmy. Všetko sa samozrejme odvíja od dobrého finančného plánu, ktorý celú štruktúru dokáže uživiť a umožňuje jej rásť.

Pre úspešnú činnosť z mojej skúsenosti je veľmi dôležitý výber členov skupiny, ich súhlas s činnosťou skupiny, aj s vlastnou úlohou a úkonmi. Ak ľudia nie sú v súhlase, môžu skutočne obmedzovať činnosť skupiny či dokonca znechutiť tých, čo v súhlase sú. Ak chcete mať dobrých ľudí, nemajte tých zlých!

Neustále sa vyvíjajte

Štruktúru skupiny či firmy vnímam ako vec dynamickú, meniacu sa. Moja skúsenosť z firmy je totiž taká, že jednotlivé divízie nerastú rovnako. Napriek plánu a snahe ho dodržať sa u nás najprv pomalšie vyvíjal obchod. Venovali sme teda viac pozornosti a snahy rozvinúť obchodnú divíziu a čomu človek venuje pozornosť, to skutočne dostane. Obchod sa naozaj pohol, dokonca tak, že prestala stíhať technická divízia. To je síce pozitívne, ale je potrebné štruktúru zmeniť a venovať teraz pozornosť vytvoreniu rovnováhy. Prečo nielen technickej divízii? Lebo by tým znovu mohli utrpieť ostatné divízie. Bolo by to „hasenie problému“, ale nie nástroj rozvoja. Preto je podľa mňa na firemnú štruktúru dôležité nahliadať ako na nástroj umožňujúci rast a prosperitu, lebo tým je.

Ak zistíte, že obchod narástol, ovplyvní to všetky divízie. Personálnu, lebo treba viac ľudí na konštrukciu, výrobu, montáž aj servis. Ekonomickú, lebo potrebujete vedieť, ako táto zmena ovplyvní financie. Obchodnú, lebo potrebujete tento nárast udržať. Technickú, lebo dodávky potrebujete naprojektovať, vyrobiť, namontovať a dodať. A kontrola je v tomto raste veľmi dôležitá pre zachovanie kvality dodávok, a kvalifikáciu zamestnancov. Keďže investujete do tohto rozvoja, potrebujete aj nových klientov, preto je dôležité aj vytváranie dobrého mena a jeho propagácia verejnosti. Toto však funguje aj pri zmene v ktorejkoľvek inej divízii. Ak by výroba produkovala nadbytok, tiež musíte zmeniť štruktúru, lebo potrebujete viac predať. Ak je štruktúra firmy dobre nastavená, nevznikajú situácie, počas ktorých by niektoré profesie boli preťažené a iné mali málo roboty.

Možno sa vám zdá, že hovoríme o samozrejmých veciach, že tieto informácie sú úplne základné a každý ich vie. A možno aj máte pravdu – každý ich možno pozná, ale nie každý ich robí. Aj nás samých k tomu dotlačila miera nevyhnutnosti.

Som vďačná, že máme vo firme ľudí, ktorí chcú s nami rásť a robia veci, ktoré sú ďaleko nad rámec ich povinností. S využitím svojich známostí a znalostí oslovia ľudí, možných výrobcov, dodávateľov, hľadajú aktívne riešenia, poskytujú všestrannú pomoc. A ja môžem potvrdiť, že do správnej štruktúry potrebujete správnych ľudí, lebo len vtedy je živá a funkčná. Prajem vám, nech máte vždy tú správnu štruktúru, a to nielen formou, ale aj obsahom – nech máte tých správnych skvelých ľudí. Oni sú skutočná živá štruktúra vašej firmy.

 

Autor: Monika Ponická, SPIG, s. r. o., www.spig.sk
Foto: Helena Kurusova, www.helenakurus.sk

Komentáre

Rubrika: Personalistika