Ako motivovať „miléniových ľudí“ k tomu, aby pre vás tvrdo pracovali

13. októbra 2014 | Pridal: Viac

 

http://www.kulkovsky.com/

Foto: Pavol Kulkovský www.kulkovsky.com

„Milénioví pracovníci“ sú ľudia, ktorí dosiahli dospelosť niekedy po roku 2000. Takisto sa niekedy nazývajú „Generácia Y“. Táto nová pracovná sila pochádza z iného sveta než my. Avšak keďže táto „miléniová“ generácia čoskoro prevezme svetový biznis a bude tvoriť väčšinu jeho pracovnej sily, je veľmi dôležité rozumieť tomu, čo týchto ľudí osobne a pracovne motivuje.

Nedávny výskum Pew Research z marca 2014 zistil, že 65% miléniových pracovníkov už má prácu na plný alebo čiastočný úväzok. Ten istý výskum tvrdí, že títo ľudia budú tvoriť až 60% pracovnej sily západného sveta už budúci rok. V roku 2025 to bude už 75%.

Milénioví ľudia jednoducho preberajú štafetu. „Staré dobré spôsoby“ sú naveky preč. Na prácu sa začalo pozerať z iného uhla a pracovné správanie zamestnancov sa zmenilo tiež, pričom tento trend bude narastať. Pripravte sa na nové pravidlá.

Čo milénioví pracovníci chcú

Milénioví ľudia vedia, že chcú veci zmeniť, zatiaľ si však nie sú istí v tom, ako tieto zmeny vykonať. Keďže vyrastali počas búrlivých finančných kríz začiatku tretieho tisícročia, väčšina miléniových ľudí je sklamaná zo západného, amerického biznisového modelu, a majú pocit, že práve on je zodpovedný za súčasný prepad. Pre informáciu:

 • 94% z nich nepodporuje status quo profesionálneho úspechu a kariérneho postupu, a radi by zmenili princípy, ktorými sa riadia.
 • 36% z nich tvrdí, že by chceli podlomiť silu korporácií a rôznych iných záujmových skupín.

To znamená, že milénioví pracovníci nemajú veľkú ochotu budovať si takú istú kariéru, akú mali generácie pred nimi. Majú väčší záujem ísť svojou vlastnou cestou. Podľa výskumu vykonanom CWB (Center of Women in Business):

 • 43% z nich tvrdí, že skúsenosť s korporátnymi bankrotmi a bankovými sanáciami ich motivuje budovať takú kariéru, v ktorej budú môcť hrať podľa vlastných pravidiel a sledovať svoje vlastné ciele.
 • 77% uprednostňuje svoj osobný život pred pracovným.
 • Hoci 65% z nich tvrdí, že je pre nich dôležité byť úspešný vo vysoko platenej profesii alebo zamestnaní, takmer 80% respondentov uvádza, že kvalita pracovného prostredia u nich prevažuje nad číslom na výplatnej páske.
 • Iba 30% z nich je ochotných pracovať v nepríjemnom prostredí iba preto, aby dosiahli finančný a kariérny úspech.

Keďže sa globálna dostupnosť internetu neustále zvyšuje, takisto sa zvyšuje objem telepráce a práce na diaľku. Milénioví ľudia plánujú z tohto rastu vyťažiť čo najviac a užívať si výhody flexibilného pracovného času:

 • 70% respondentov tvrdí, že možnosť určiť si vlastný pracovný čas je pre nich buď pomerne, alebo veľmi dôležitá pri výbere pracovného miesta.
 • 40% miléniových žien tvrdí, že vo svojich kariérnych plánoch majú zahrnuté aspoň jedno obdobie dlhšie ako jeden rok, v ktorom plánujú pracovať z domu. 33% miléniových mužov sa vyjadrilo rovnako.

V dnešnom internetovom svete cítia milénioví ľudia potrebu vyvíjať sa v súčinnosti so stále sa meniacim trhom. Skombinujte to s hektickým a nestálym trhom práce a musíte uznať, že je veľmi ťažké odsudzovať miléniových hráčov za ich zajačie úmysly. Lojalita väčšinou nie je ich silnou stránkou:

 • Až 57% trvalo zamestnaných miléniových pracovníkov tvrdí, že nemá záujem zostať vo svojej súčasnej práci celý život.
 • 61% z nich tvrdí, že ich súčasná práca je iba odrazovým mostíkom k nejakej lepšej.
 • 60% z nich už aspoň raz úplne zmenilo svoje kariérne smerovanie.

Čo urobiť, aby ste ich motivovali?

 1. Ponúknite im príjemné pracovné prostredie.
 2. Súčasťou dobrého pracovného prostredia je dobrý prístup.
 3. Buďte flexibilný.
 4. Buďte transparentný. Podeľte sa so svojimi ľuďmi o dobré správy, ale aj o tie zlé.
 5. Naučte sa dôverovať.
 6. Odmeňujte výkon.

Zhrnutie

Milénioví ľudia môžu spôsobiť, že sa ich starší kolegovia alebo vedúci pracovníci začnú cítiť nepríjemne kvôli ich prístupu k práci, nedostatku lojality, prílišnej sebadôvere, nedostatočnému rešpektu voči autoritám a prílišným požiadavkám. Ale mnohí z nich majú neuveriteľné schopnosti, ktoré staršie generácie – ľudia z “Generácie X” alebo tzv. “baby boomers” – potrebujú na to, aby dokázali viesť firmu úspešne v tomto dramaticky sa meniacom svete.

Pokiaľ plánujete expandovať, bolo by od vás veľmi múdre, aby ste tých najlepších miléniových ľudí dostali do svojho tímu. Majú vedomosti a vášeň pre veci, ktoré sú pre nás „starších“ niekedy nepochopiteľné, ale napriek tomu životne dôležité na tomto rastúcom, globálnom, virálnom trhu. Držím vám palce.

Viac v čísle 9/2014 – časopis „Úspešní manažéri“

Autor: Patrick Valtin
Foto: Pavol Klukovský, www.kulkovsky.com

 

Komentáre

Rubrika: Personalistika