Kontakty

ALERT, s.r.o.
Obchodná 4, 040 11 Košice
IČO: 46 431 411
DIČ: 2023384869

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, pod vložkou číslo: 28731/V

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
č.ú. 2925866884/1100

Kontakt:
Marcel Pavlík
Tel.: 0918 771 514
email: editor@uspesnimanazeri.sk