Kto vymôže pohľadávky lepšie – muž alebo žena?

21. januára 2014 | Pridal: Viac

Kto vymôže pohľadávky lepšie muž alebo ženaMnohí ľudia si myslia, že vymáhači pohľadávok sú drsní chlapci, ktorí strávia veľa času v posilňovniach, majú vyholené hlavy a vždy chodia v čiernych oblekoch. My, skutoční vymáhači sa tomuto prirovnaniu v lepšom prípade smejeme a v tom horšom vysvetľujeme, že určite existujú stále ešte aj takíto vymáhači, ale že je to jednosmerná cesta pre klienta do pekla – buď skončia v base alebo môžu spadnúť do pazúrov práve týchto vymáhačov.

Extrémom je, keď takíto vymáhači vymôžu peniaze, ale tie skončia u nich a vy nemáte šancu dostať čo i len euro, ktoré vám náleží. Tento článok nemá samozrejme byť o „čiernej“ ekonomike a mafiánskych praktikách, ale má vám poradiť, akého človeka na vymáhanie pohľadávok v spoločnosti zamestnať.

Ženské zbrane

Možno budete prekvapený, ale u nás väčšinu pracovníkov robia ženy. A nielen u nás! U klientov, ktorí majú veľké množstvo pohľadávok, až z deväťdesiatich percent na pozíciách kreditného kontrolóra, správcu pohľadávok či na právnej administratíve, ako zvyknú byť tieto pozície označované, pracujú poväčšine ženy. Totiž ženy majú lepší zmysel pre dodržiavanie pravidiel, lepší úsudok a odosobnenie sa od veci a komunikácia s nimi býva príjemnejšia.

Ideálny vymáhač pohľadávok musí mať vysoký emocionálny kvocient. Musí vedieť odhadnúť a odhaliť, kedy si zákazník z neho robí dobrý deň, kedy mu klame a naopak kedy svoje slová myslí skutočne vážne a stojí si za tým, čo navrhol ako spôsob vyplatenia svojho záväzku voči vám.

Áno, správa pohľadávok musí dodržiavať nalinajkované pravidlá, ktoré platia pre všetkých zákazníkov. Teda sa nemôže stať, že jedna firma má istý prístup a druhá firma má prístup úplne opačný. Pravidlá, ktoré sú stanovené, musia byť dodržiavané. Faktom je, že medzi správcom pohľadávok (a platí to aj pri externých správcoch, akým je napríklad naša firma, ktorá outsourcuje často práve aj činnosť interných zamestnancov) a obchodným oddelením je vždy napätie a rozličné záujmy. Teda často je na správcov pohľadávok vyvíjaný vysoký tlak práve z prostredia vlastného zamestnávateľa zo strany obchodného oddelenia, ktoré považuje práve správcov pohľadávok za brzdy rozvoja obchodu. Avšak práve správcovia pohľadávok majú základnú úlohu udržať na uzde obchodné oddelenie, aby naozaj zabezpečovalo predaj a  nezmenilo sa iba na rozdávanie tovaru.

Ideálny vymáhač

Správa pohľadávok nie je len posielanie upomienok, telefonovanie s dlžníkmi či spisovanie splátkových kalendárov. Toto tvorí veľkú časť práce vymáhačov, ale skrytá časť ich činnosti je posudzovanie kreditného rizika, vyhodnocovanie kreditných správ, stanovenie kreditných limitov, overovanie správnosti podpísaných listín, evidencia listín, štatistiky vymožených pohľadávok a podobne.

Teda ak vytvoríme profil ideálneho vymáhača pohľadávok, musí sa v ňom spájať základné, ale ideálne aj vyššie ekonomické vzdelanie a ekonomické cítenie. Zároveň musí byť rozhodný, aby mal vybudovanú prirodzenú autoritu práve pri práci s obchodným oddelením, ktoré ho musí rešpektovať a akceptovať jeho rozhodnutia. Ak máte pocit, že opisujem vlastnosti manažéra, riaditeľa či inej postavy vo vedení tej-ktorej spoločnosti, tak verte, že v mojom zmýšľaní má mať správca pohľadávok osobitné postavenie v spoločnosti a v hierarchii firmy by mal podliehať len majiteľom alebo skutočnému riaditeľovi spoločnosti. Nie, nepozdvihujem jeho výnimočnosť, ale vychádzam z faktov a skutočných udalostí, ktoré som vo svojej kariére zažil. Aký by mal napríklad význam a funkciu správca pohľadávok alebo kreditný kontrolór, ktorý na základe zistených informácií zablokuje vyskladnenie tovaru na rizikovú spoločnosť a potom príde obchodník alebo account manager, zneguje jeho rozhodnutie a vydá objednaný tovar rizikovému subjektu? Potom by jeho funkcia bola skutočne len na papieri.

Faktom ale je, že skutočný majiteľ spoločnosti vie oceniť služby kvalitného človeka na tejto funkcii, pretože je to človek, ktorý stráži práve jeho peniaze, a preto nadnárodné spoločnosti veľmi dbajú na výber ľudí na túto pozíciu a zároveň presadzujú dostatočné kompetencie ako podmienku.

Poslednou poznámkou k téme vás možno trochu odrovnám. Zo štatistík, ale hlavne z osobných skúseností môžem potvrdiť, že bežnému človeku často trvá istú dobu, kým sa na takejto pozícii udomácni. Musí sa naučiť komunikovať, odhadovať situácie, naučiť sa právne základy a hlavne, pochopenie fungovania pravidiel trvá novému človeku často šesť až dvanásť mesiacov. Preto je táto pozícia často slušne platená a ľudia s praxou nemajú v segmente problém nájsť nové pôsobisko vo veľmi krátkom čase.

A rada pre toho vášho správcu pohľadávok, strážcu vašich peňazí a vášho cash flow na záver? Ak poznáte a sledujete seriál Dr. House, tak sa riaďte jeho pravidlom, že nikomu neverte. Verte len vlastnému úsudku a budete úspešný aj vy, a váš zamestnávateľ vás bude nosiť na rukách.

Autor: Peter Makovický, exekučná, s.r.o
Foto: Tomáš Benčík, http://www.tomasbencik.com/

 

Komentáre

Rubrika: Financie a právo