RSSRubrika: Financie a právo

Aká práca, taká pláca

Aká práca, taká pláca

Ambíciou každej firmy je mať spokojných a lojálnych zamestnancov, ktorí podávajú kvalitné pracovné výkony a podieľajú sa na vlastnom profesijnom raste. Nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie tohto cieľa je vytvorenie primeraného systému odmeňovania, ktorý bude jednoduchý, transparentný, no zároveň aj motivujúci. Súčasným trendom v oblasti odmeňovania zamestnancov je práve viazanie mzdy na konkrétne merateľný pracovný výkon, […]

13. októbra 2015 | Pridal: Viac
Ako preradiť zamestnanca na inú prácu?

Ako preradiť zamestnanca na inú prácu?

Počas trvania pracovného pomeru sú pracovné podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve záväzné pre zamestnávateľa aj zamestnanca a obe strany sú povinné ich dodržiavať. Dohodnuté pracovné podmienky sa však môžu prispôsobiť zmeneným prevádzkovým, organizačným alebo zamestnancovým potrebám spravidla vzájomnou dohodou. V tomto článku sa dozviete, ako túto zmenu zabezpečiť tak, aby sa držala v medziach zákona […]

15. septembra 2015 | Pridal: Viac
Práva a povinnosti prokuristu

Práva a povinnosti prokuristu

Zásadnú úlohu pri realizácii a dosiahnutí podnikateľských cieľov má nepochybne efektívne riadenie podniku. Riadenie vykonáva buď sám podnikateľ, ak ide o fyzickú osobu, alebo štatutárny orgán v prípade právnickej osoby, ktorý môže byť tvorený jednou alebo viacerými osobami. Zvyčajne ide široké spektrum činností zahŕňajúce prijímanie personálnych a obchodných rozhodnutí, vrátane uzatvárania zmlúv, ako aj vydávanie […]

1. septembra 2015 | Pridal: Viac
Ako získať skutočnú finančnú istotu

Ako získať skutočnú finančnú istotu

Finančná istota je termín, ktorý je často používaný v reklamách a marketingových promo materiáloch. Mnoho ľudí o nej hovorí, no len málokto pozná jej skutočný recept. Pokiaľ by vás však zaujímal, čítajte ďalej. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že finančná istota závisí od dobrej ekonómie a jej dobrej aplikácie, ekonomiky. Nanešťastie však dnes existuje také veľké množstvo ekonomických […]

20. mája 2014 | Pridal: Viac
Základné povinnosti vedúcich zamestnancov

Základné povinnosti vedúcich zamestnancov

Jedným zo základných predpokladov úspešného vybudovania a chodu spoločnosti je nepochybne zabezpečenie efektívneho systému riadenia. Druhým predpokladom je obsadenie vedúcich pozícií zamestnancami, ktorí spĺňajú tak odborné, ako aj osobnostné predpoklady na výkon takejto funkcie. V praxi často nie je možné, aby zamestnávateľ osobne dohliadal na všetky procesy, ktoré v jeho podniku prebiehajú, a preto je […]

20. marca 2014 | Pridal: Viac
Ako motivovať zákazníkov, aby platili včas

Ako motivovať zákazníkov, aby platili včas

Všetci podnikatelia vedia, že motivácia zamestnancov je veľmi dôležitá a je veľkou časťou úspechu celej firmy. Už dávno neplatí, že by najlepším motivátorom boli peniaze. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že pre ľudí sú pohoda a pokoj na pracovisku, dobrá tímová nálada či špeciálne bonusy efektívnejšie ako pár eur navyše.  Mnohí podnikatelia využívajú súťaživosť medzi […]

24. februára 2014 | Pridal: Viac
Kto vymôže pohľadávky lepšie – muž alebo žena?

Kto vymôže pohľadávky lepšie – muž alebo žena?

Mnohí ľudia si myslia, že vymáhači pohľadávok sú drsní chlapci, ktorí strávia veľa času v posilňovniach, majú vyholené hlavy a vždy chodia v čiernych oblekoch. My, skutoční vymáhači sa tomuto prirovnaniu v lepšom prípade smejeme a v tom horšom vysvetľujeme, že určite existujú stále ešte aj takíto vymáhači, ale že je to jednosmerná cesta pre klienta do pekla – buď […]

21. januára 2014 | Pridal: Viac
Iba šetrením ešte nik nezbohatol

Iba šetrením ešte nik nezbohatol

Ľudia často ticho závidia bohatým majiteľom firiem, ktorí sú úspešní a preslávení svojím úsporným životom. Týchto ľudí spája to, že napriek tomu, že dokázali vybudovať miliardové impériá a svetoznáme firmy, ostali na zemi a zostali normálnymi ľuďmi. Kto z nás by nechcel patriť medzi nich? Medzi najznámejších podnikateľov s takouto povesťou určite patria Ingvar Kaprad […]

11. decembra 2013 | Pridal: Viac
Poriadok je magnetom na kvalitných ľudí

Poriadok je magnetom na kvalitných ľudí

Dobrá etika nie je samozrejmosť Dôležitosť etiky sa ukáže hlavne v mimoriadnych situáciách. Jeden podnikateľ, ktorý sa vekom už blížil k šesťdesiatke, mi vyrozprával zvláštny príbeh. „Mal som malú, ale peknú firmičku“, vraví. „Dobre nastavenú, zorganizovanú, takú, ktorá mala dobrých, platiacich zákazníkov, predávali sme dobrý produkt, mal som peniaze na účte, žiadne dlhy voči banke […]

18. septembra 2013 | Pridal: Viac
Ako pracovať s pohľadávkami

Ako pracovať s pohľadávkami

V dnešnom príspevku sa nepozrieme na všeobecné rady ohľadom pohľadávok, ale priblížime si tri varianty, ako pracovať s nevymoženými peniazmi konkrétne a presne. Každého podnikateľa môže zaujímať, čo spraviť s pohľadávkou, ak vznikne a ako úspešne doviesť pohľadávku k jej úhrade zo strany dlžníka. Jedna či dve pohľadávky ročne Takáto situácia sa stáva skôr malým […]

24. mája 2013 | Pridal: Viac