Úspešní manažéri č. 18

25. apríla 2014 | Pridal: Viac

UM 4-2014Téma čísla: Meranie výkonnosti

 • Pavel Banák: Spojenie vývoja a výroby je konkurenčnou výhodou
 • Ladislav Pavlík: Katastrofy spôsobené zlým meraním výkonnosti pracovníkov
 • Stanislava Škodová: Ako merať výkonnosť s citom a múdrosťou
 • Monika Ponická: Lepšia nálada, lepšie výsledky
 • Mårten Runow: Odmeňujte ľudí podľa skutočných hodnôt, ktoré vytvárajú
 • Mária Pindrochová: Predajom firmy nemusia prísť vaši ľudia o prácu
 • Michaela Bezáková: Aká práca, taká pláca
 • Marián Kapusta: Ako Úspešní manažéri merajú výkonnosť
 • Marcel Pavlík: Ako sa meralo v minulosti
 • Patrick Valtin: Štyri otázky pre predajcov
 • Rastislav Bobček: Fermentácia, dar prírody
 • Mária Tomisová: Ako sa tká krásna, ktorá pretrváva
 • Pavel „Hirax“ Baričák: Práca konaná z lásky je energia
 • Tomáš Vanka: Kolegynka, nauč sa s tým žit!
 • Rastislav Bobček: Správna rovnováha živín
 • Patrik Štedrák: Výstup na žiarivú horu

Komentáre

Rubrika: Aktuálne číslo