Úspešní manažéri č. 37

19. novembra 2015 | Pridal: Viac

Téma čísla: VodcovstvoUM 11/2015

 • AGGLU: Majstri priemyselných lepidiel
 • Ladislav Pavlík: Čím viac ľuďom dávam, tým menej sa im chce robiť
 • Monika Ponická: Ako viesť seba a druhých ku krásnej budúcnosti
 • Mårten Runow: Chcete byť v práci slobodný?
 • Michaela Bezáková: Práva, povinnosti a zodpovednosť konateľa obchodnej spoločnosti
 • Patrick Valtin: Najlepším nástrojom vodcu je pozornosť
 • Soňa Sopóci Brchnelová: Efektívne smernice obchodného tímu
 • Marcel Pavlík: Cesta k prirodzenému vodcovstvu
 • Silvia Szabóová: Hľadáme a ponúkame iné cesty
 • Paula Pechová: Ochutnajte najlepšie kávy sveta
 • Peter Vanka: Denník zdravia
 • Rastislav Bobček: Podporiť život je základ prežitia
 • Pavel Hirax Baričák: O energii a presnom načasovaní všetkého
 • Marcel Pavlík: Island: Krajina najčistejších vôd

Komentáre

Rubrika: Aktuálne číslo